...

Weyts wil estuaire vaart flinke boost geven

bootWeyts wil estuaire vaart flinke boost geven

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de estuaire vaart (scheepvaart langs de kust met binnenvaartschepen) een extra duw in de rug geven. De voorwaarden die het KB Estuaire Vaart bepaalt, worden daartoe in de eerste helft van volgend jaar versoepeld. Dat heeft Weyts geantwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). “Het is goed dat de minister hier vaart achter zet”, zegt Maertens. “Een meer concurrentiële estuaire vaart zal de haven van Zeebrugge beter en vlotter verbinden met andere havens en ons sterk uitgebouwd binnenvaartnetwerk in Vlaanderen.”

Estuaire vaart (langs de kust varen met binnenvaartschepen naar de Westerschelde) biedt nieuwe perspectieven voor de toekomst. Het maakt goederentransport, bijvoorbeeld tussen de haven van Zeebrugge en de haven van Gent en Antwerpen, vlotter en efficiënter. Als logistieke draaischijf van West-Europa moet Vlaanderen nu al investeren in de logistiek van de toekomst. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft dat goed begrepen, blijkt uit antwoorden die Vlaams Parlementslid Bert Maertens kreeg van de minister.

Concreet staat er een aanpassing van het KB Estuaire Vaart in de steigers. Het huidige KB is zeer streng geformuleerd en een versoepeling van de bemannings- en technische vereisten voor schepen dringt zich op. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, de FOD Mobiliteit en de Haven van Zeebrugge buigt zich momenteel over mogelijke aanpassingen aan dit KB. “De risico’s die het varen met binnenschepen op zee met zich meebrengt zijn reeds in kaart gebracht. Het KB wordt nu getoetst aan de risico-analyse. Een beperkt aantal zaken die versoepeld kunnen worden, zijn intussen gedetecteerd. Dit wordt nu verder onderzocht. We verwachten een concrete wijziging van het KB in de eerste helft van 2017”, zegt Maertens.

Pilooteiland
Ook het eventuele pilooteiland voor onze kust kan zeker een meerwaarde betekenen voor de estuaire vaart. Dit pilooteiland werd onlangs voorgesteld door minister Weyts en de federale staatssecretaris Philippe De Backer. Een kunstmatig eiland voor onze kust zou ons beter kunnen beschermen tegen de stijgende zeespiegel, maar biedt ook voordelen voor de estuaire vaart. “Een eiland of eilandgordel kan ervoor zorgen dat er een luwer golfklimaat ontstaat. Hoe milder het golfklimaat, hoe soepeler de vereisten voor schepen die een traject voor de kust volgen. Indien het golfklimaat mild genoeg is, is het in de toekomst misschien zelfs mogelijk om met conventionele binnenschepen dit traject af te leggen”, zo legt Bert Maertens uit.

Om het draagvlak voor het pilooteiland te vergroten, wordt een Stakeholdersplatform Vlaamse Baaien opgericht. Minister Weyts: “Zowel economische spelers zoals UNIZO en Voka, als overheden (de kustgemeenten, de provincie West-Vlaanderen) zullen hier deel van uitmaken. Maar ook Bond Beter Leefmilieu, Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt.” De gouverneur van West-Vlaanderen wordt voorzitter van de platform