Europese en Werelddag tegen doodstraf

tegen-de-doodstrafDidier Reynders herhaalt dat België voor universele afschaffing van doodstraf blijft pleiten

Gisteren was de 14de Europese en Werelddag tegen de doodstraf. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders herhaalt dat België voor de universele afschaffing van de doodstraf blijft pleiten.

De doodstraf heeft geen plaats in de 21ste eeuw. De minister betreurt dat een aantal landen het afgelopen jaar via nieuwe wetgeving de doodstraf uitspreken voor vage en breed gedefinieerde misdrijven die met terrorisme te maken hebben.

Het uiteindelijke doel van België en de EU is de volledige, wereldwijde afschaffing van de doodstraf voor alle misdrijven. Dat is een werk van lange adem op verschillende fronten. Zo zal België – als lid van de ‘Groep van Vrienden van het Tweede Facultatieve Protocol’ – blijven ijveren voor de ratificatie van het Tweede Facultatieve Protocol bij het International Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten dat voorziet in de afschaffing van de doodstraf. Nog maar 83 landen hebben dit protocol geratificeerd, terwijl zo’n 160 landen de doodstraf hebben afgeschaft of niet meer uitvoeren.

België blijft ook samenwerken met organisaties die actief zijn in de strijd tegen de doodstraf, zoals de Wereldcoalitie tegen de Doodstraf en de Internationale Commissie tegen de Doodstraf.

Ten slotte kijkt België uit naar de goedkeuring later dit jaar door de Algemene Vergadering van de VN van een nieuwe resolutie over een stopzetting van de doodstraf. Dat initiatief kan op de steun van ons land rekenen.