...

Sp.a lanceert campagne voor meer bos in Vlaanderen

bosWeek van het Bos: ‘Naar 100 vierkante meter bos per inwoner’

Bij de start van de Week van het Bos lanceert sp.a met haar lokale afdelingen een campagne voor meer bos en natuur in alle Vlaamse steden en gemeenten. ‘Het is onze ambitie om in elke gemeente minstens 100 vierkante meter groen per inwoner te krijgen’, zeggen Joris Vandenbroucke en Bruno Tobback. ‘Dat is niet alleen cruciaal om de toenemende milieu- en klimaatproblemen aan te pakken, mensen leven gewoon ook gelukkiger en gezonder als ze genoeg groen in de buurt hebben.’

Als de minister van natuur haar kat stuurt naar de festiviteiten bij de start van de week van het bos, dan weet je het wel: deze regering heeft geen bosbeleid. Integendeel, elk jaar verdwijnt er in Vlaanderen zowat 200 hectare bos. Negen op de tien ontbossingsprojecten worden goedgekeurd en van de veelbesproken boscompensaties komt er amper iets in huis.

Hoog tijd om het tij te keren, en daarom wil sp.a van het bos- en natuurbeleid in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een prioritair thema maken. ‘In steden als Gent en Oostende stonden sp.a-mandatarissen mee aan de wieg van stadsrandbossen. We willen dergelijke initiatieven naar alle steden en gemeenten uitbreiden.’

Sp.a schuift alvast vijf concrete actiepunten naar voor die de komende jaren in alle steden en gemeenten door de lokale afdelingen hoog op de agenda zullen worden gezet:

Meer bos in elke gemeente. We streven naar 100 vierkante meter bos en natuur per inwoner als minimumdoel voor elke gemeente. Bij alle initiatieven worden van bij het begin zo veel mogelijk mensen betrokken. Het is immers niet de bedoeling om een mooi stuk natuur te maken met een groot hek errond. De nieuwe bossen en natuurgebieden moeten deel uitmaken van een kwaliteitsvolle publieke ruimte, waar kinderen, gezinnen en senioren van kunnen genieten.

We springen spaarzamer om met de bestaande open ruimte. Nieuwe industriële en ambachtelijke zones moeten compacter. Bedrijven moeten de ruimte efficiënter benutten, bijvoorbeeld door parkings verplicht in of onder hun gebouwen te voorzien in plaats van op een terrein naast het gebouw.

Overal in Vlaanderen groeien er initiatieven rond lokale landbouw en voedselvoorziening via ‘de korte keten’. Sp.a wil daar in alle steden en gemeente aandacht aan geven in het beleid, bijvoorbeeld door ruimte te voorzien voor stadslandbouw en biopluktuinen.

Om waterellende te voorkomen is er nood aan voldoende open ruimte in waterbuffergebieden. Daarom moet er binnen de vier jaar een volledig bouwverbod komen in alle overstroombare beek- en riviervalleien en andere natuurlijke waterbuffergebieden

Naast de bossen en natuurgebieden, is er nood aan meer groen in het straatbeeld. Daarom pleit sp.a voor groennormen in alle steden en gemeenten, waarbij er bijvoorbeeld gezorgd wordt voor groen rond voorzieningen zoals scholen, crèches, ziekenhuizen of rusthuizen. Mensen die in het groen wonen zijn immers gelukkiger en gezonder.

Bos en natuur zijn van levensgroot belang, zeker in een dichtbevolkte regio als Vlaanderen. Niet alleen voor de biodiversiteit en als klimaatbuffers, maar ook omdat mensen er tot rust kunnen komen en er gezondere lucht kunnen inademen. Daarom zal sp.a de komende twee jaar, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, naast deze vijf actiepunten een breed actieplan uitwerken. Dat zal gebeuren in samenwerking met lokale actiegroepen, middenveldorganisaties en iedereen die wil meewerken aan een sterk en ambitieus lokaal milieu- en natuurbeleid.