Eerste horeca-opleiding voor volwassenen met een beperking

kaasbierEerste horeca-opleiding op maat van volwassenen met een beperking, het Provinciaal volwassenenonderwijs draagt steentje bij tot inclusief onderwijs

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Provincie Antwerpen start vandaag met een horeca-opleiding voor volwassenen met een beperking. Wekelijks volgt een groep volwassenen van vzw Rotonde en sociale werkplaats Wotepa les op de campus PIVA in Antwerpen. Ze leren zowel keuken-als zaalwerk. “Het provinciaal volwassenenonderwijs draagt zo haar steentje bij tot inclusief onderwijs. De opleiding is zeer beroepsgericht zodat de cursisten hier later echt mee aan de slag kunnen. We starten nu met een kleine groep van 12 personen en 1 organisatie, maar bij een positieve evaluatie breiden we dit zeker uit.” aldus gedeputeerde Inga Verhaert.

CVO Provincie Antwerpen gaat samenwerken met vzw Rotonde om een volwaardige basisopleiding horeca te geven aan volwassenen met een beperking. Vanaf 3 oktober volgt er wekelijks een groep volwassenen met een beperking les op de campus PIVA. Het gaat om 12 cliënten en 4 begeleiders.

Basisopleiding stoomt hen klaar voor echte werk in bistro Perron Noord

In de basisopleiding leren de cursisten de basisknepen van het keuken- en zaalwerk. Zoals alle opleidingen in CVO Provincie Antwerpen, zal ook deze opleiding zo beroepsgericht mogelijk zijn. Zo zullen deze cursisten ook een aantal keer de bistro van het centrum uitbaten waarbij ze zowel koken als bedienen. Op het einde van de opleiding helpen ze volwaardig mee bij een walking dinner.

De 12 cursisten zullen met hun opgedane kennis en vaardigheden meteen aan de slag kunnen in de bistro Perron Noord te Brasschaat. Deze bistro is een initiatief van vzw Rotonde en de sociale werkplaats Wotepa. Zij waren vragende partij voor de opleiding.

Ook volwassenenonderwijs vragende partij voor inclusief onderwijs

Het CVO provincie Antwerpen is er van overtuigd dat een aantal deelnemers ook kan doorstromen naar de bestaande opleiding tot hulpkok. Momenteel worden aanvragen van volwassenen met een beperking bij het gewone opleidingsaanbod steeds bekeken. Via een intakegesprek bekijkt CVO provincie Antwerpen de mogelijkheden. Jammer genoeg krijgt het volwassenenonderwijs nog geen extra middelen om specifieke begeleiding in te zetten. Nu gebeurt het af en toe dat een volwassene met beperking samen met een eigen persoonlijke begeleider een opleiding volgt.

Gedeputeerde Inga Verhaert, bevoegd voor onderwijs: “Zowel de cursisten zelf als onze leerkrachten kijken bijzonder sterk uit naar dit nieuwe en unieke initiatief in de provincie Antwerpen. Het is niet de bedoeling dat dit een eenmalig initiatief is. We zijn er van overtuigd dat we ook de volgende schooljaren met diverse partners zullen inspelen op een duidelijke behoefte. We werken nu met een pilootproject met de vzw Rotonde, maar ondertussen toonden al andere organisaties uit de welzijnssector interesse. Bedoeling is om dit eerst te evalueren en waar nodig bij te sturen.”

Organisaties die graag willen participeren of personen die op de hoogte willen gehouden worden, kunnen dit melden aan CVO provincie Antwerpen via mail: [email protected] of telefoon: T 03 242 26 20.

Meer info: www.cvoprovincieantwerpen.be