Toch al 1 verbeurdverklaarde auto aan politie overgedragen

autoAmper één verbeurdverklaarde auto aan politie overgedragen

Sinds een goede twee jaar kunnen goederen die door de Belgische Staat in beslag zijn genomen en door een rechter verbeurd zijn verklaard, aan de politie overhandigd worden. Begin dit jaar werd een in beslag genomen voertuig met ruime persaandacht overgedragen aan de politie. Op een parlementaire vraag van Kamerlid Sophie De Wit (N-VA) moest Justitieminister Geens toegeven dat het tot nu toe bij die ene auto is gebleven.

Op 1 april 2014 sloot het COIV een protocolakkoord met de geïntegreerde politie. Het COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en de Verbeurdverklaring, dat zo’n half miljard aan in beslag genomen goederen beheert namens de federale overheid) zou voortaan verbeurdverklaarde auto’s, computers en andere goederen aan de politie kunnen overdragen. Het protocol bleef lang dode letter, maar in februari 2016 werd dan toch de eerste wagen aan de politie overhandigd.

“De eerste wagen werd met veel persbelangstelling aan de politie overhandigd. Volgens de minister gingen criminelen voortaan met hun eigen middelen door de politie bestreden worden. Maar die auto is niet de eerste in een lange rij geworden. Het voorbije half jaar werd geen enkel goed meer overgedragen aan de politie. Dat is een zeer pijnlijke vaststelling”, vindt Sophie De Wit.

Wetsvoorstel om overdracht eenvoudiger te maken
In het antwoord laat de minister weten dat het pover aantal overgedragen goederen te wijten is aan verschillende factoren. Zo zijn er de wettelijke restricties die het aantal vermogensbestanddelen strikt beperken. Daarnaast is er ook steeds de toelating van de onderzoeksrechter nodig. De minister wil echter de nieuwe directeur van het COIV opdragen om ‘het proces opnieuw ter hand te nemen’.

Kamerlid De Wit wil daar alvast niet op wachten. “Ik bereid een wetsvoorstel voor om de verbeurdverklaarde goederen makkelijker naar de politie over te dragen. Maar ik wil ook een wettelijk kader creëren om in beslag genomen goederen tijdelijk in gebruik te geven. Stel bijvoorbeeld dat we in beslag genomen goederen tijdelijk kunnen laten gebruiken door het lokale OCMW, dat zou zeker een meerwaarde zijn.”