...

Geen teruggave van belastingen meer voor asielzoekers zonder arbeidsinkomsten

johan vanovertveldGeen teruggave van belastingen meer voor asielzoekers zonder arbeidsinkomsten

De ministerraad keurde vandaag op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed waarmee asielzoekers zonder beroepsinkomsten niet meer kunnen genieten van een belastingkrediet voor kinderen ten laste. Ze worden voortaan aan de belasting van niet-inwoners onderworpen in plaats van aan de personenbelasting.

Momenteel kunnen asielzoekers vanaf hun aankomst in België genieten van het belastingkrediet voor kinderen ten laste, zonder dat daar een arbeidsverplichting tegenover staat. Dat betekent dat zij geld konden terugkrijgen van de fiscus zonder enig belastbaar inkomen aan te geven of enige belasting te betalen. Door deze wetswijziging worden asielzoekers voortaan als niet-inwoners gekwalificeerd in plaats van als rijksinwoners waardoor zij niet meer aan de personenbelasting onderworpen worden en in aanmerking komen voor de belastingvoordelen waaronder het belastingkrediet voor kinderen ten laste. Door deze wetswijziging wordt het dus, net als voor andere niet-inwoners, niet meer mogelijk voor asielzoekers om een belastingkrediet voor kinderen ten laste te genieten zonder dat daar beroepsinkomsten tegenover staan.

De minister van Financiën kondigde vorig jaar al aan maatregelen te zullen nemen. Die worden nu dus uitgevoerd.

Johan Van Overtveldt: “Tot op heden was het zo dat asielzoekers zelfs zonder arbeidsinkomsten aanspraak konden maken op een teruggave van de fiscus. Dat is niet logisch en ook niet fair ten aanzien van mensen die hier al hun hele leven wonen en werken. De asielcrisis stelt ons voor grote uitdagingen, op maatschappelijk- en op financieel vlak. We moeten de grenzen van onze sociale zekerheid en onze overheidsuitgaven bewaken. De vluchtelingencrisis kost onze maatschappij veel geld, daarom is het belangrijker dan ooit dat we het geld van de belastingbetaler goed besteden.”