...

Denderleeuw en Haaltert GAS-reglement

gasreglementOp 1 mei 2016 werd het nieuwe GAS-reglement van kracht in Denderleeuw en Haaltert. Om de bevolking op de hoogte te brengen van de regels, brengen de twee gemeenten een brochure uit.

“In de brochure wordt uitgelegd hoe het GAS-reglement werkt en welke sancties eraan verbonden zijn”, vertelt Veerle Baeyens, burgemeester van Haaltert. “Aan de hand van korte teksten en cartoons worden thema’s als zwerfvuil en sluikstorten, onderhoud van voetpaden, nachtlawaai, vuurwerk en wensballonnen, leegstaande gebouwen, stilstaan en parkeren, … voorgesteld.”

De brochures worden de komende weken in Denderleeuw en Haaltert huis-aan-huis bedeeld. Je kan ze in beide gemeenten ook afhalen in het gemeentehuis en raadplegen op de gemeentelijke websites.
Om het nieuwe GAS-reglement uit de doeken te doen, loopt in de infobladen van Denderleeuw en Haaltert eveneens een artikelenreeks waarin maandelijks een thema uit het GAS behandeld wordt.

GAS
“Het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties biedt de gemeenten de mogelijkheid om sneller en efficiënter op te treden tegen storend gedrag en openbare overlast op hun grondgebied”, legt Denderleeuws burgemeester Jo Fonck uit. “Het bevat duidelijke regels waarmee we paal en perk willen stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken, zoals nalatigheden, verloedering, bevuiling, lawaai, …”

“Als je een regel uit het GAS-reglement overtreedt, riskeer je dan ook een administratieve geldboete. Die kan oplopen tot 250 euro” vult Veerle Baeyens aan. “Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning of de sluiting van een inrichting.”

Jo Fonck: “De mensen moeten zich er nu eenmaal bewust van zijn dat sommige activiteiten storend kunnen zijn voor andere mensen in hun omgeving. Daarom beschouwen wij de GAS-regels eerder als basisafspraken die we met z’n allen maken om een prettige leefomgeving voor iedereen te verzekeren. We hopen dan ook dat deze brochure bijdraagt tot een goede verstandhouding tussen onze inwoners en de leefbaarheid en veiligheid in Denderleeuw en Haaltert verhoogt.”

Meer info over het GAS-reglement
www.denderleeuw.be/gas
www.haaltert.be/gas

Een specifieke (niet-dringende) klacht? Contacteer je wijkagent. Je vindt zijn/haar contactgegevens via www.lokalepolitie.be/5439/contact/je-wijk. Of informeer je bij het hoofdcommissariaat van de lokale politie: 053 840 400, info@pz5439.be.

gasreglement-haaltert