...

Ronse steunt uitverkoop aan Chinees staatsbedrijf

electr“Ronse steunt uitverkoop aan Chinees staatsbedrijf”

Op 3 oktober komen de gemeentes die deel uitmaken van Eandis Assets samen voor een algemene ledenvergadering. Ze zullen daar moeten beslissen of het Chinees staatsbedrijf State Grid Cooperation of China een aandeel van 14% zal krijgen in onze lokale energiedistributie. Voor een inbreng van €800 miljoen krijgen de Chinezen een rendement van ruim 5%. Er zal jaarlijks tot 40 miljoen euro winst van Eandis naar Peking gesluisd worden. Dit bedrag stroomt normaal gezien terug naar de lokale besturen, nu verdwijnt het gewoon in rook. Op de jongste gemeenteraad van 5 september, vond een meerderheid van de Ronsese gemeenteraadsleden dit blijkbaar een goed idee. De stad Ronse gaat op de bijzondere ledenvergadering dan ook de instap van het Chinese staatsbedrijf steunen.

Groen Ronse betreurt deze beslissing ten zeerste!

“We vinden het erg jammer dat hier geen enkel inhoudelijk debat over gevoerd werd. Vele Ronsese gemeenteraadsleden hebben braafjes hun nationale partijlijn gevolgd. Volgens mij weten ze niet eens welke deal ze eigenlijk hebben goed gekeurd.” zegt Lech Schelfout, voorzitter van Groen Ronse.

“Wij begrijpen best dat Eandis extra middelen nodig heeft om het energienet te moderniseren. Dit energienet is van strategisch belang en is al vanouds in publieke handen. Dus in plaats van Chinese investeringen tegen dubieuze voorwaarden aan te trekken, zou het veel interessanter zijn om burgers direct te laten investeren in het energienet. Wie wil er in deze tijden van lage rente nu geen spaargeld investeren tegen een interest van 5%?”

“Ook in Ronse zouden we een lokale energiecoöperatieve kunnen oprichten. Door de middelen van deze coöperatieve te combineren met publieke middelen, zouden Ronsenaars zich kunnen inkopen in het energienet en zou er meer geld beschikbaar zijn voor de productie van lokale duurzame energie en voor het isoleren van huizen, iets waarvoor in Ronse een enorme nood bestaat. Door van burgers aandeelhouders te maken, worden ze rechtstreeks betrokken bij het lokale energiebeleid.”

“We zouden graag hebben dat de stad Ronse meer initiatief vertoont om een duurzame lange termijnvisie op energie te ontwikkelen. Hierbij moeten burgerinitiatieven een centrale plaats krijgen. Nu heeft men via ouderwetse achterkamertjespolitiek een beslissing genomen die op geen enkele manier voordeel oplevert voor de Ronsenaars. Een gemiste kans!”