...

Nieuwe stuw en sluis in Aalst – jaagpad even afgesloten

Fietsersbond Aalst - jaagpad - vlaamse waterwegNieuwe stuw en sluis in Aalst – jaagpad enkele weken afgesloten

Het jaagpad tussen het verlengde van de Louis Camusstraat en de Zeebergbrug wordt in de loop van september twee keer gedurende een week afgesloten voor fietsers en voetgangers. Dit is noodzakelijk om op een veilige manier werken uit te voeren vlakbij het jaagpad.

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is volop bezig met de bouw van de nieuwe stuw en sluis op de Dender in Aalst. De huidige stuw en sluis dateren uit 1867 en zijn dus dringend aan vernieuwing toe. Het nieuwe complex wordt gebouwd in een binnenbocht van de Dender, tussen de Electrabel- en de Schottesite, ongeveer 1 km van de huidige locatie.

Naast de bouw van de nieuwe stuw en sluis worden ook heel wat oevers langs de Dender verstevigd. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren en de veiligheid van fietsers en voetgangers te garanderen is het noodzakelijk om het jaagpad tussen het verlengde van de Louis Camusstraat en de Zeebergbrug tijdens volgende periodes even af te sluiten:

– Vanaf maandag 12 september tot en met zaterdag 17 september 2016

– Vanaf maandag 26 september tot en met maandag 3 oktober 2016

Er wordt een plaatselijke omleiding voor fietsers en voetgangers voorzien. De werken worden goed voorbereid en de aannemer volgt een strak werkschema zodat de hinder voor de zwakke weggebruikers steeds zo beperkt mogelijk blijft.