...

Kinderen van terdoodveroordeelden

endexecusionsDidier Reynders vraagt in New York aandacht voor kinderen van terdoodveroordeelden
Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft zonet in de stad New York (VS) deelgenomen aan een bijeenkomst over de doodstraf en de slachtoffers ervan. Hij herhaalde dat België blijft pleiten voor de afschaffing van de doodstraf, zeker in een periode waarin bepaalde landen de straf uitvoeren in de strijd tegen terrorisme.

Tijdens de vergadering ging de aandacht van de minister vooral naar de vele slachtoffers die de doodstraf maakt. Vaak wordt vergeten dat ook de kinderen van ter dood veroordeelde of geëxecuteerde ouders slachtoffer zijn. Ons land heeft het lot van deze kinderen al tijdens de Mensenrechtenraad in de Zwitserse stad Genève aangekaart.

In 2013 heeft de raad op initiatief van België daarover een resolutie aangenomen. Deze resolutie was een mijlpaal voor de bescherming van kinderen en voor de strijd tegen de doodstraf. Het was de eerste keer dat de Mensenrechtenraad bij consensus de negatieve gevolgen van de doodstraf erkende voor de rechten van kinderen van ter dood veroordeelden of geëxecuteerden.

België blijft zich inzetten voor deze kinderen en blijft ook samenwerken met organisaties die tegen de doodstraf strijden, zoals de Wereldcoalitie tegen de Doodstraf en de Internationale Commissie tegen de Doodstraf.