...

Haaltert Collateral damage

haaltert-luchtafweer

Haaltert Collateral damage

Bedroevend. Frustrerend. Verbazend. Verdwazend. Ontgoochelend. Onthutsend. Ontluisterend. Onfatsoenlijk. Cynisch. Fantasieloos. Gênant, enorm gênant. Respectloos.
Boos. Kwaad. Geslagen.

Plaatsvervangende schaamte.

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 8 september 2016 werd het kwadraat van de antipolitiek gepresenteerd door CD&V, Open&Liberaal en VLD-CL. Alles wat hierboven staat vat ongeveer samen wat ik die avond beleefde.

Ergens koesterde ik nog de hoop dat CD&V, Open&Liberaal en VLD-CL de kant van de inwoners van Haaltert gingen kiezen en hun verantwoordelijkheid zouden opnemen door agendapunten goed te keuren die in alle andere omstandigheden zelfs het papier niet waard zijn. Het gaat, onder andere, om een toelage voor speelpleinwerking gerund door vrijwilligers, om een fietspad dat de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen ten goede komt, om de dringende herstelling van een straat en parking en om nog zoveel meer. In oorlogsretoriek valt dit onder collateral damage. Een kleine beetje oorlog is best OK, maar de randschade die nu werd aangericht is een blamage voor het politiek bedrijf.

De intellectuele eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat CD&V, Open&Liberaal en VLD-CL alsnog over de mogelijkheid beschikken om deze agendapunten te stemmen. Intussen hebben CD&V, Open&Liberaal en VLD-CL de perceptie wel compleet tegen na de laatste gemeenteraad. De oppositie moet haar rol spelen als bewaker van de goede van gang van zaken door controle uit te oefenen op de meerderheid. Indien materiële vormvereisten niet zijn voldaan, moet de oppositie dit genadeloos aankaarten. Indien de democratische gang van zaken wordt belemmerd, moet de oppositie haar volle gewicht ertegenaan gooien, maar dan wel steeds met dé maatstaf voor politiek in het achterhoofd : respect voor het collectief belang. Laat respect nu net het codewoord zijn waarmee Gina Verbestel de coalitie opblies.

Voor CD&V, Open&Liberaal en VLD-CL hoeft deze periode van structurele onbestuurbaarheid helemaal niet lang te duren. Zij hebben wel eerst de kluis gestolen en nu vragen ze aan het huidige bestuur om de huissleutels af te geven zodat er geen schade is wanneer zij het pand betrekken.

Bij Dany Van den Steene voelde ik geen plaatsvervangende schaamte, maar oprecht medelijden. Hij speelt de directeur in zijn eigen circus Dany zonder dit zelf te beseffen. Hij bereidt dossiers voor die op het schepencollege voorkomen en door hem mee worden goedgekeurd en die hij moet wegstemmen op de gemeenteraad. Deze prachtige volksmens wordt meegezogen in een wervelwind van onbestuurbaarheid die zijn petje compleet te boven gaat. Hij zou er geen slecht aan doen door weg te blijven op de gemeenteraad indien hij niet compleet wil gedegradeerd worden tot een slechte buikspreekpop. De houding die hij moet aannemen staat haaks op zijn engagement in het verenigingsleven en in het bestuur. Niemand zal hem dit kwalijk nemen want hij zal worden geofferd
op het kapblok van de onbestuurbaarheid. Zijn dagen als schepen zijn meer dan waarschijnlijk geteld van zodra er een nieuwe bestuursmeerderheid ontstaat. Immers, de afvalligheid bij Open&Liberaal van Jeanine Schotte en Evy Bulté is een onverwacht probleem voor deze partij. Bij de vorming van een nieuw schepencollege moet de gezamenlijke akte van voordracht voor elk van de kandidaatschepenen ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaten. Aangezien twee dissidente verkozenen binnen deze fractie van 4 raadsleden de voordrachtakte waarschijnlijk niet zullen ondertekenen, offert Open&Liberaal één schepenambt op. Gina Verbestel blijft als OCMW-voorzitter toegevoegd als zesde schepen aan het College. De partij die de onbestuurbaarheid lanceerde, zal verzwakt uit de strijd komen met het verlies van het schepenambt van Dany Van den Steene.

In de politiek gaan is als vechten met een varken. Je weet dat je vuil gaat worden en dat het varken zal winnen.

Niemand van deze huidige gemeenteraad zal als een maagd verschijnen voor het altaar van de komende verkiezingen. Iedereen is beschadigd door deze nare episode, maar besef wel dat de kiezer de kaarten op dergelijke wijze kan schudden dat er misschien noodgedwongen coalities zullen moeten worden afgesloten. Eén zetel kan voldoende zijn om in het midden van het bed terecht te komen.

Ik verzoek alle politici die stemmen zullen werven in de zomer van 2018 om bij mij niet aan te bellen of om geen pamfletten in mijn brievenbus te posten, maar om enkel deemoedig het hoofd te buigen en te denken : “hier woont een onbestuurbare”.

Intussen beraadt Onbestuurbare zich met andere onbestuurbaren over verdere actie. U komt mij dus wel opnieuw tegen. Virtueel of in real life…
Uw Onbestuurbare,
Koen DC