...

Tweetalige wachtdienst in Brussel

dokterTweetalige wachtdienst in Brussel: 1% van Franstalige huisartsen behaalt taalattest

“Het niveau van Nederlands dat gevraagd wordt van de Franstalige huisartsen in het kader van de nieuwe ’tweetalige’ wachtdienst is te laag met het oog op een goede communicatie tussen huisarts en Nederlandstalige patiënt”, concludeert Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene op basis van informatie die ze opvroeg bij de Brusselse ministers Vanhengel en Gosuin. “Toch is de Brusselse ’tweetalige’ wachtdienst niet van plan om het niveau van de taaltest te verhogen. Dit bewijst nogmaals dat de Nederlandstalige dienstverlening voor de Brusselse wachtdienst geen prioriteit is, maar enkel een formaliteit.”

De Nederlandstalige Geneeskundige Commissie van Vlaams Brabant (De PGC), de instantie die toeziet op een goede werking van de wachtdiensten, is van mening dat een arts in Brussel het taalniveau C1 moet hebben om als tweetalig arts beschouwd te worden. Je kan dit vergelijken met het taalniveau van een hogere tweetalige ambtenaar. De Brusselse wachtdienst laat echter een taaltest afleggen van een lager niveau, namelijk niveau B2. “Nochtans heeft een gebrek aan kennis van het Nederlands wel degelijk ernstige gevolgen voor de Nederlandstalige patiënten. Vertaal maar eens termen als een blaasontsteking of een kaakbeen en begrijp maar eens jargon als ‘néphrite’ of ‘contusion’, zeker als je ziek en kwetsbaar bent”, aldus Dhaene.

Ondanks het lage niveau van de taaltest, blijken maar 16 Franstalige huisartsen deze test inmiddels met vrucht afgelegd te hebben tegenover 41 Nederlandstalige huisartsen. Nochtans zijn er in Brussel ongeveer 1.600 Franstalige huisartsen, daar waar er amper een honderdtal Nederlandstalige huisartsen zijn. “Het magere slaagpercentage van de huisartsen aan Franstalige kant, verklaart waarschijnlijk waarom het niveau van de taaltest niet wordt opgetrokken naar het niveau gevraagd door de PGC. Maar dit gaat wel ten koste van de Nederlandstalige zorgverlening binnen een zogenaamd ’tweetalige’ wachtdienst”, zegt Dhaene

“Deze informatie doet de ongerustheid rond de nieuwe Brusselse ’tweetalige’ wachtdienst alleen maar toenemen”, aldus Dhaene. Toch treden de bevoegde ministers Vandeurzen en De Block niet op. Evenmin als de Brusselse minister Vanhengel, die het project voluit steunt. “Enkele Nederlandstalige huisartsen en patiënten hebben bij gebrek aan een reactie vanuit de politiek, een juridische procedure opgestart. Ik kijk hoopvol uit naar de uitspraak die morgen wordt verwacht”, besluit Dhaene.