Realisatie trajectcontrole N45 begin 2017

n45Haaltert, Denderleeuw, Aalst en Ninove bespreken samenwerkingsovereenkomst voor trajectcontrole N45. met wat geluk komt dit er begin 2017.

Op donderdag 1 september kwamen de burgemeesters van Haaltert, Denderleeuw, Aalst en Ninove samen om de samenwerkingsovereenkomst voor de trajectcontrole op de Expressweg tussen Aalst en Ninove te bespreken.

De N45-N28 is helaas gekend voor de vele ongevallen die er gebeuren. Er werden al verschillende maatregelen genomen om daar verbetering in te brengen, maar die brachten te weinig op. De vier besturen tekenen nu samen in op een subsidie van het Agentschap Wegen en Verkeer voor het opzetten van een trajectcontrole.

Uit studies blijkt dat trajectcontroles voor lagere snelheden en minder ongevallen zorgen.

De vier burgemeesters, zullen na goedkeuring door de desbetreffende gemeenteraden, de overeenkomst formeel ondertekenen.

De trajectcontrole zou lopen van Aalst aan het rondpunt aan de Albatros tot in Ninove ter hoogte van kruispunt Den Doorn, in beide richtingen. De snelheid is er beperkt tot 90 km/u.

De realisatie van het trajectcontrolesysteem wordt verwacht begin 2017.