...

Prijzen aan de pomp te hoog door akkoord

goedkoop-tanken-benzineAkkoord tussen Peeters en petroliumsector houdt prijzen aan de pomp te hoog

‘Het onderzoek dat minister Kris Peeters wil voeren naar de hoge inflatie in België houdt best ook rekening met de eigen akkoorden die de minister met bepaalde sectoren sluit’, zo zegt Peter Vanvelthoven. In maart dit jaar sloten de ministers Peeters en Marghem een overeenkomst met de petroliumfederatie. Hierdoor is de prijs van diesel, benzine en stookolie aan de pomp vandaag een pak te hoog. Door dit akkoord betalen gezinnen, alleenstaanden en zelfstandigen op jaarbasis 40 miljoen euro te veel. ‘Het is nogal hypocriet om een half jaar na het sluiten van de overeenkomst verrast te zijn over de impact ervan’, vindt Peter Vanvelthoven.

De programma-overeenkomst uit 2006 tussen de regering en de Belgische petroliumfederatie legt maximumprijzen op voor benzine, diesel en stookolie en ook maximummarges voor de distributie ervan. De distributiemarges worden elke zes maanden (op 1/4 en 1/10) volgens een vaste formule herrekend op basis van de uurlonen in de sector, de industriële productieprijs-index, de verkoopprijs van brandstof en een intrestvoet.

40 miljoen euro te veel aan de pomp

Indien de vaste indexformule zou worden toegepast in maart 2016, zoals de wetgeving voorschrijft, hadden de distributiemarges duidelijk moeten dalen en bijgevolg net zo goed de prijzen aan de pomp. ‘De regering sloot echter in alle stilte een overeenkomst met de sector waardoor de marges bevroren werden. Hierdoor betalen gezinnen, alleenstaanden en zelfstandigen op jaarbasis 40 miljoen euro te veel voor diesel, benzine en stookolie’, zegt Peter Vanvelthoven.

De overeenkomst compenseert de petroliumsector officieel voor de inwerkingtreding van de kilometerheffing op gewestelijk niveau. ‘Deze kost ligt voor de sector echter lager dan 10 miljoen euro op jaarbasis. Ik kan alleen maar besluiten dat de regering plat op de buik gaat voor de belangen van de sector en hierbij de impact van haar keuzes op het gezinsbudget uit het oog verliest’, zo gaat Vanvelthoven verder.

‘De vaststelling dat de inflatie bij ons duidelijk hoger ligt dan in de buurlanden is dan ook het gevolg van duidelijke keuzes van deze regering. De bevoegde diensten die opdracht kregen de prijsstijgingen diepgaand te onderzoeken houden dus best rekening met dit soort van overeenkomsten tussen regering en sector’, besluit Peter Vanvelthoven.

Impact constant houden distributiemarges op de prijzen:

Diesel: 6 euro/1000 liter (incl. BTW) ofwel 21 miljoen voor het totaal jaarverbruik.
Benzine: 6 euro/1000 liter (incl. BTW) ofwel 9 miljoen voor het totaal jaarverbruik.
Stookolie: 4,2 euro/1000 liter (incl. BTW) ofwel 10 miljoen voor het totaal jaarverbruik.
TOTAAL: een meerkost van zo’n 40 miljoen euro per jaar.

Bron: SP.A