...

Geraardsbergen zet in op jeugdopbouwwerk

jeugdopbouwwerk

Geraardsbergen zet in op jeugdopbouwwerk

Het jeugdbeleid in Geraardsbergen zet sterk in op het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen. Jeugdwerk is cruciaal om kinderen en jongeren sterker te maken en te zorgen voor een positieve identiteitsontwikkeling.
“Belangrijk hierbij is de aansluiting bij de leefwereld, via personen met gezag uit die directe omgeving zelf”, legt schepen van jeugd Fernand Van Trimpont uit. “Voor het jeugdopbouwwerk doen we beroep op ‘Uit de marge’, een organisatie die gespecialiseerd is in het werken met maatschappelijk kwetsbare jeugd.

Vindplaatsgericht werken

Jeugdopbouwwerker Samuel Vileyn: “Als jeugdopbouwwerker werk ik vindplaatsgericht, dat wil dus zeggen dat ik ga waar de jongeren zitten. Drukke ontmoetingsplaatsen zijn het station, het Brouwershof, de Plage, enz… Op het laatste plein waren er zelfs enkele jongeren die de handen uit de mouwen staken om het voetbalpleintje op te kuisen”
Deze aanwezigheid in de openbare ruimte blijft een prioriteit. We gaan in gesprek met de jongeren, en proberen te zorgen voor dialoog met de omwonenden, indien nodig. En als er jongeren zelf willen ingrijpen in de omgeving, dan bieden we die de nodige ondersteuning.

Samen met de jongeren

Een jeugdopbouwwerker vertrekt niet van een bestaand aanbod maar gaat eerst op zoek naar de noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Dit doet hij door actief in hun leefomgeving contacten te leggen en vertrouwen op te bouwen. Van daaruit bouwt hij een activiteitenaanbod dat bedacht en gedragen is door de jongeren zelf. Want dat is uiteindelijk wat ervoor zorgt ze meer bij de maatschappij betrokken geraken. In het Brouwershof bijvoorbeeld organiseren ze activiteiten voor kinderen, een andere jongere werkt aan extra speelkansen voor kinderen in de buurt van De Spiraal en nog een aantal jongeren voerden zelfs het woord op het Vlaams jongerencongres van Uit De Marge.

Positieve ontmoetingskansen

Op die manier zorgen we voor een hogere betrokkenheid in het sociaal weefsel van de stad, en een grotere participatie van kwetsbare kinderen en jongeren aan jeugdwerk.
We werken aan positieve ontmoetingskansen, zowel in het vrijetijdsaanbod als in de openbare ruimte. Om van daaruit bruggen te slaan naar relevante domeinen als school, werk of hulpverlening.

Fietsatelier

De jeugdopbouwwerker werkt ook met een fietsatelier. In 2015 verhuisde dat fietsatelier van JC De Spiraal naar het poortgebouw bij het Abdijpark. Door de nieuwe ruimte konden we deze vrijwilligerswerking beter uitbouwen. In het fietsatelier werken we aan een betere werkhouding van de jongeren. Projecten zoals deze zijn zeer nuttig en zijn een middel om aan te slag te gaan met kwetsbare kinderen.

Bouwen aan de toekomst

“In een samenleving gaat het over hoe we ons verhouden tegenover elkaar, hoe we investeren in elkaar. Samenleven doe je niet alleen. Daarom is het zo belangrijk dat we inzetten op die maatschappelijk kwetsbare jongeren en met hen aan de slag gaan.
Ik ben ervan overtuigd dat op deze manier minder mensen zullen vatbaar zijn voor gedragingen die zich afzetten tegen onze maatschappij.”, besluit de schepen van jeugd.