Resultaten controles van FAVV op Gentse Feesten

dokterResultaten controles van FAVV op Gentse Feesten

Voor de achtste keer op rij heeft het FAVV controles uitgevoerd tijdens de Gentse Feesten.
De samenwerking met de stad Gent is ook dit jaar uitstekend verlopen.

Er werden controles uitgevoerd op 18, 19, 20 en 22 juli. Op de andere dagen werd enkel gecontroleerd naar aanleiding van klachten.
Zo werd op zaterdag 16 juli een dringende controle gevraagd door de stad Gent bij een bedrijf in de “foodhallen”, de Food Market. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om op deze Holy Food Market in totaal 9 pop-ups te controleren.

In totaal werden 127 controles, hercontroles (24) inbegrepen, uitgevoerd bij 67 ambulante kramen en 36 vaste inrichtingen waarvan 28 pop-ups.

Op vraag van de stad Gent werden 4 uitbatingen gecontroleerd, bij controle bleken deze klachten gegrond.

70% van de bedrijven was in orde, er werden 31 waarschuwingen en 5 PV’s uitgeschreven . Dit jaar werden iets meer overtredingen vastgesteld dan vorig jaar, wellicht door de zomerse temperaturen.
De overtredingen hadden ook vooral te maken met het niet respecteren van de warmte- en de koudeketen, te hoge diepvriestemperaturen en het niet op een correcte wijze ontdooien.

Bij de pop-up’s – tijdelijke bedrijven – werd een positieve evolutie vastgesteld. Daar waar vorig jaar meer overtredingen vastgesteld werden bij de pop-up’s, was dit in 2016 niet meer zo uitgesproken (64% was in orde).

Geen enkele operator werd gesloten omwille van een dreigend gevaar voor de volksgezondheid.

Zoals ook bij alle controles zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met een hercontrole.

Via het meldpunt voor de consumenten werden dit jaar geen klachten ontvangen over slechte hygiëne in de feestenzone. Er waren ook geen meldingen over zieke personen.