Terroristische aanslagen in het buitenland

belgvlagTerroristische aanslagen in het buitenland – permanente opvolging in België

Afgelopen dagen en weken worden verschillende landen getroffen door terroristische daden. Onze gedachten gaan in eerste instantie naar de slachtoffers en hun verwanten. Onze steun gaat ook naar de overheden van de betrokken landen.

Volgend op deze incidenten hebben de bevoegde overheden en diensten in ons land telkens de situatie van nabij gevolgd. Telkens is een analyse gemaakt door het Coördinatie Orgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD). Op basis hiervan kunnen desgevallend de bestaande maatregelen bijgestuurd worden en overgemaakt aan de betrokken politiediensten.

Op dit ogenblik behoudt het OCAD het terreurdreigingsniveau op 3 voor heel het land. De dreiging wordt nog steeds als ernstig, mogelijk en waarschijnlijk beschouwd. Het OCAD en zijn partners volgen de situatie op en evalueren de informatie voortdurend.

Er zijn nog steeds versterkte veiligheidsmaatregelen van toepassing in heel het land. Concreet: strategische sites maken het voorwerp uit van versterkte maatregelen. Plaatsen waar veel personen samenkomen, kunnen eveneens bijzondere beschermingsmaatregelen genieten, op basis van een operationele analyse uitgevoerd door de lokale politie. Het Crisiscentrum en zijn partners blijven de situatie opvolgen om desgevallend de bestaande veiligheidsmaatregelen aan te passen.