Nieuwe regels voor huurmarkt

hurenNieuwe regels voor huurmarkt. Open Vld akkoord met minister Homans, maar vraagt om verder te gaan

Minister Homans wil de nieuwe huurmaatregelen nog laten goedkeuren door de Vlaamse regering alvorens het reces start. Homans stelde haar conceptnota aan de coalitiepartners voor met de krachtlijnen van een nieuwe huurwetgeving in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem (Open Vld) is positief: “Het is goed dat er volop gekozen wordt voor een open debat. Open Vld kan zich vinden in heel wat voorstellen van de minister, maar vraagt inzake sociale huur en inzake discriminatie verder te gaan.”

Private markt is grootste sociale huurkantoor van Vlaanderen

“Vandaag zijn er 280.000 mensen die huren maar eigenlijk recht hebben op een sociale woning”, zegt Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem. “Een fiscale stimulans voor verhuurders is broodnodig. Maar we moeten ook iets doen voor de huurders, want nu krijgen 150.000 sociale huurders een lage huur, en de anderen helemaal niets.”

Daarom stelt van Volcem dat de private markt momenteel het grootste sociale huurkantoor van Vlaanderen is. De helft van de private huurmarkt wordt behuisd met mensen met een zwak inkomen. De private verhuurders huisvesten dubbel zoveel huurders dan alle sociale huurkantoren tezamen. Tijd om daar iets aan te doen, stelt Van Volcem. Mensen helpen in plaats van structuren te subsidiëren, is voor haar de boodschap.

Betaalbaar wonen belangrijk

Heel wat gezinnen hebben het vandaag moeilijk om een betaalbare huurwoning te vinden, getuige daarvan de lange wachtlijst voor sociale huurwoningen,” zegt Van Volcem. Private huurmarkt versterken moet een prioriteit zijn van de regering.

“De minister wil eigenaars-verhuurders extra ondersteunen. Dat is een goede zaak. Willen we het aanbod aan betaalbare huurwoningen vergroten, moeten we in de eerste plaats de private huurmarkt versterken. De overheid kan dit niet alleen.” Van Volcem juicht daarom de voorstellen toe die de eigenaar-verhuurder meer zekerheid geven. “Als we verhuren rendabeler maken, zal het aanbod op de private huurmarkt groter worden en zullen de huurprijzen onder controle blijven. En dat is goed nieuws voor de vele gezinnen die het vandaag moeilijk hebben om een betaalbare huurwoning te vinden;”

Van Volcem juicht ook toe dat de minister zich inschakelt in het beleid van Vlaams energieminister Bart Tommelein om de woningmarkt te vergroenen en energiezuiniger te maken. “Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we ook de private verhuurders sterker aanmoedigen om te investeren in bijvoorbeeld dubbel gas of zonnepanelen.”

Minder structuren, maar mensen ondersteunen

Toch heeft Van Volcem ook twee bedenkingen. “Niet alleen verhuurders, maar ook sociaal zwakkere huurders moeten we meer ondersteunen. Zoals we dat in welzijn gedaan hebben, moeten we ook in de huurmarkt de stap zetten van de financiering van structuren naar de financiering van mensen. Dat betekent dat we de klemtoon moeten verleggen naar een huurpremie waarmee mensen terecht kunnen op de private huurmarkt,” zegt Van Volcem.

Herdenk het systeem

Van de 550.000 mensen die huren op de private markt hebben er 282.000 theoretisch recht op een sociale woning. De helft van de huizen die privaat worden verhuurd door private verhuurders worden eigenlijk verhuurd aan mensen met een zwak inkomen.

“De private verhuurder is de grootste sociale huisvestingsmaatschappij zonder enige vorm van subsidie.”

Van Volcem vindt dat het systeem niet de juiste logica bezit. Nu bouwt men er 2500 tot 3000 sociale woningen per jaar en zijn er maar 8000 toewijzingen voor mensen op de wachtlijst. Een gemakkelijke rekensom laat ons dus concluderen dat er 282.000 mensen in de kou blijven staan. Daar moet een grondig debat over gevoerd worden, aldus de liberale politica.

Van Volcem: “Ik roep hen op om zich in te schrijven voor een sociale woning. Na vier jaar krijgen ze een huurpremie als de huur lager is dan 580 euro.”

In navolging hiervan moet geheel het systeem herdacht worden:

1) De overheid geeft een gemiddelde subsidie van 300 euro per maand aan de 150.000 gezinnen levenslang. Deze subsidie is in theorie en praktijk levenslang. Maar gelukkig zal nu afgestapt worden van de idee van levenslang sociaal huren en komen er tijdelijke contracten.

2) Er zijn 7700 woningen via de sociale verhuurkantoren. Daar wordt € 250 per maand bij bijgelegd.

3) Er zijn 282.000 mensen die in dezelfde omstandigheden vertoeven, en voor wie niets gedaan wordt.

Van Volcem besluit dat ze als liberaal het idee vooropstelt dat voor iedereen in diezelfde situatie hetzelfde gedaan moet worden. Stoppen met het subsidiëren van structuren en starten met het ondersteunen van personen is haar boodschap.