Onkruid langs de gewestwegen

bloemenOnkruid langs de gewestwegen

Alle diensten die instaan voor het groenonderhoud langs ons wegennet kennen vandaag dezelfde problemen. Door de voorbije overvloedige regenval in combinatie met aangename temperaturen, groeit het onkruid beter dan ooit. Schepen Ann Van de Steen (SD&P Aalst) : onze diensten doen hun uiterste best, maar kunnen moeilijk volgen. Vorige week heb ik zelf een dagje meegedraaid met een veegploeg en aan den lijve ondervonden wat voor inspanningen het vraagt om alles onkruidvrij te maken.

Ook de gewestwegen ontsnappen niet aan de weelderige groei van grassen en onkruid. Dit zorgt voor wrevel bij de burger en ook soms voor gevaarlijke toestanden wanneer het zicht op een kruispunt ontnomen wordt door het onkruid.

Schepen Ann Van de Steen (SD&P) : onze diensten doen echt hun uiterste best en pakken de dringendste zaken het eerst aan. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) daarentegen, werkt met aannemers die een vooraf afgesproken aantal maaibeurten voor hen uitvoeren. Wegens besparingen bij AWV is het aantal maaibeurten zelfs gedaald van 6 naar 5. Als schepen kan ik dit enkel betreuren, maar jammer genoeg kan ik hier weinig aan veranderen. Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de burgers op te roepen om (zoals in de winterperiode bij sneeuwval) het eigen voetpad en de goot onkruidvrij te maken. Ik ben er van overtuigd dat dit het straatbeeld al fel zal verbeteren. “