De lat resoluut hoger bij vernieuwd rijexamen

autoverzekeringVernieuwd rijexamen: de lat resoluut hoger en 3 jaarregel verdwijnt

Drie keer zoveel mogelijke manoeuvres, een extra gevaarherkenningstest en zelfstandig rijden: de vernieuwde rijopleiding legt de lat voor kandidaat-bestuurders resoluut hoger. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil met de hervorming beginnende chauffeurs beter voorbereiden op het verkeer. Weyts: “Als we de dodentol lager willen, dan moet de lat hoger.” Er komt ook een einde aan de hemeltergende ‘wachttijd van 3 jaar’ voor chauffeurs die hun theoretisch rijbewijs lieten vervallen.

In de strijd tegen de schande van de 400 verkeersdoden wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts meer kennis en kunde vragen van beginnende chauffeurs en ook meer oefenkansen aanbieden. Zo werd er voor het eerst een officieel curriculum voor het behalen van een rijbewijs B opgesteld. Bij het theoretische rijexamen worden ernstige fouten voortaan zwaarder bestraft dan onschuldige foutjes. De looptijd van de rijopleiding wordt verlengd.

Weyts maakt nu komaf met de hemeltergende ‘wachttijd van 3 jaar’. Wie na het behalen van het theoretisch rijbewijs 3 jaar wacht met het afleggen van het praktijkexamen, kan vandaag alleen na een wachttijd van 3 extra jaren een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. In de praktijk behaalden vele scholieren hun theoretisch rijbewijs en voorlopig rijbewijs, dat tot hun grote verrassing na 3 studentenjaren kwam te vervallen. Nochtans hebben beginnende chauffeurs dat voorlopig rijbewijs nodig om rijervaring op te doen op de openbare weg. Weyts schrapt nu de wachttijd. Wie het voorlopig rijbewijs laat vervallen, zal na het volgen van zes uur rijschool meteen een nieuw voorlopig rijbewijs kunnen aanvragen. Zo krijgen kandidaat-bestuurders meteen de kans om hun rijvaardigheid verder bij te schaven. “Goed dat deze absurditeit voorgoed verdwijnt”, zegt Weyts.

Het nieuwe praktijkexamen is nu ook concreet uitgewerkt. Kandidaat-chauffeurs zullen in de toekomst meer vaardigheden moeten demonstreren om te slagen voor dat praktijkexamen. Zo zijn er vandaag maar twee vaste manoeuvres: ‘keren in een smalle straat’ en ‘parkeren achter een voertuig’. In de toekomst wordt dit uitgebreid naar zes mogelijke manoeuvres: loting zal bepalen welke twee manoeuvres je moet uitvoeren om te slagen voor de proef. Concreet wordt er voorzien in vier extra manoeuvres: ‘in rechte lijn achteruitrijden’, ‘evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen twee voertuigen’, ‘loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren’ en ‘loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren’.

Het praktijkexamen voor een rijbewijs B wordt ook uitgebreid met een nieuwe gevaarherkenningstest in het examencentrum. Deze computertest zal nagaan of kandidaat-bestuurder de weg goed kunnen lezen en de verschillende gevaren tijdig kunnen herkennen en correct kunnen inschatten.

Tijdens de proef op de weg zullen de kandidaten ook moeten aantonen dat ze zelfstandig, zonder aanwijzingen van de examinator, beslissingen kunnen nemen en bijvoorbeeld met behulp van het gps een bestemming kunnen bereiken.

De Vlaamse Regering heeft het vernieuwde rijexamen goedgekeurd op de laatste ministerraad voor het reces. Vanaf 1 juni 2017 zal elke kandidaat-chauffeur het vernieuwde rijexamen moeten afleggen. “Met een moeilijker examen investeren beginnende chauffeurs in hun eigen verkeersveiligheid en in die van anderen”, besluit Weyts. “Hoe meer rijervaring, hoe minder risico’s.”