Rusthuis ontkent euthanasie geweigerd te hebben

dokter

Rusthuis ontkent euthanasie geweigerd te hebben

Op 18 mei 2016 vonden voor de Leuvense Rechtbank van Eerste Aanleg de pleidooien plaats in het dossier van de familie Engelen tegen het rust- en verzorgingstehuis Huize Sint-Augustinus te Diest. De familie eiste een schadevergoeding omdat het rust- en verzorgingstehuis weigerde mee te werken aan de euthanasie van hun moeder, Mevrouw Mariette Buntjens. Maar het woon- en zorgcentrum (WZC) hield vol te goeder trouw te zijn: de euthanasie werd niet verboden op grond van religieuze of andere overtuigingen; ze kon niet doorgaan zoals gepland door de familie omdat de wet dat niet toeliet. Vandaag geeft de rechtbank de familie gelijk. De rechtbank meent dat het WZC weigerde om de euthanasie binnen haar muren toe te laten.

Het rust- en verzorgingstehuis ontkent de euthanasie geweigerd te hebben. De instelling gaat zeer zorgvuldig om met de wensen van haar bewoners. Zij respecteert deze ten allen tijde en past de wet steeds nauwgezet toe. Daarenboven besteedt de instelling vanuit haar inspiratie, ongeacht de keuzes die door de bewoners worden gemaakt, extra veel aandacht en inspanning aan de zorg en begeleiding bij het levenseinde van haar bewoners.

Wel is het correct dat de coördinerend en raadgevend arts weigerde om de euthanasie uit te voeren. Maar hij kon en mocht die niet uitvoeren omdat hij de euthanasiewens nooit zelf vastgesteld en met de patiënt besproken had, terwijl dat wel wettelijk vereist is. Deze arts weigerde dus terecht. Eerstdaags beslist het rust- en verzorgingstehuis of er beroep aangetekend wordt.