...

Plastic zakjes in winkels is pure Kafka

plastiek zakje

Er is nood aan duidelijk beleid rond plastic zakjes in winkels zegt Bart Nevens (N-VA):

Vorige week kondigde federaal minister van Leefmilieu Marghem aan dat ze een “ontradende minimumprijs” wil invoeren voor plastic zakken. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Nevens vraagt vooral een eenduidige oplossing. “Het is niet meer duidelijk welk beleid we mogen verwachten. Zelfs de bevoegde Vlaamse minister valt uit de lucht. Duidelijkheid is meer dan dringend.”

Enkele weken geleden antwoordde minister Schauvliege aan Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Nevens dat ze niet afkerig staat tegenover een mogelijk verbod op het gebruik van plastic zakjes voor éénmalig gebruik. Maar ook de federale regering is bevoegd voor Leefmilieu. De bevoegde federale minister Marghem kondigde deze week aan dat ze een “ontradende minimumprijs” wil invoeren voor “alle plastic draagtassen en niet composteerbare papieren zakken én een verbod op lichte plastic zakken die thuis niet tot compost kunnen worden verwerkt”.

Pure Kafka
“Dit kan perfect, want de federale overheid is bevoegd voor ‘het op de markt brengen’ (in het kader van productnormering), terwijl Vlaanderen bevoegd is voor ‘het gebruik’ (in het kader van milieureglementering)”, legt Nevens uit. “Maar overzichtelijk is het niet. Het komt erop neer dat indien de federale overheid een ‘verbod’ oplegt, de winkelier de zakjes niet mag meegeven aan de klant. Als het gewest een ‘verbod’ oplegt, dan mag de winkelier het zakje wel aanbieden, maar mag de klant het niet meenemen. Pure Kafka.”

Nog voor de zomer een oplossing
Opvallend was dat ook minister Schauvliege, daarover ondervraagd door Nevens in het Vlaams Parlement, toegaf dat ze uit de lucht viel bij de aankondiging van minister Marghem. “Op de rondetafelgesprekken met de andere gewesten en de federale overheid had Marghem immers aangegeven dat ze het initiatief aan de deelstaten wilde laten. Op 6 juli zitten de verschillende overheden opnieuw samen, om zodoende tot een gezamenlijke oplossing te komen en dat is nodig ook.”

“We moeten iets aan de afvalberg doen. Maar als het over plastic zakjes gaat, is het helemaal niet meer duidelijk wie voor welk beleid staat en welk beleid we nu mogen verwachten. In het belang van de consument, de handelaars en het milieu is een snelle opsplitsing en duidelijke communicatie aangewezen”, besluit het Vlaams Parlementslid.