Bazooka Vanhengel zal zich tegen de Brusselaars keren

Johan Van den Driessche

Bazooka Vanhengel zal zich tegen de Brusselaars keren

“De houding van minister Vanhengel (Open Vld) is ondoordacht en onaanvaardbaar”, reageert Brussels N-VA fractievoorzitter Johan Van den Driessche op het nieuws dat minister Vanhengel de federale fiscale regularisatie zal afschieten. “De minister gaat niet voor samenwerkingsfederalisme maar voor bazookafederalisme.”

Het federaal parlement stemt deze donderdag over een nieuwe regeling om zwart en grijs geld te witten. Minister Guy Vanhengel staat al meteen met de ‘bazooka’ (dixit De Standaard) klaar om die nieuwe fiscale regularisatie af te schieten met zijn plannen om naar het Grondwettelijk Hof te trekken. De minister stelt wel “dat hij goed beseft dat hij op die manier het systeem ondergraaft maar dat het zijn plicht is om voor zijn eigen winkel op te komen.”

Minister Vanhengel stelt dat het voorgesteld systeem voor Brussel onrechtvaardig is omdat alle inkomsten uit die fiscale regularisatie integraal naar de federale overheid gaan. “Met deze stelling slaat hij de bal compleet mis,” repliceert Van den Driessche, “want de fiscale regularisatie zoals voorzien door de nieuwe regeling slaat enkel op federale belastingen. Indien de Brusselse regering voor de Brusselse successierechten een gelijkaardige regularisatieregeling wenst met de daaraan verbonden regularisatie-inkomsten, volstaat het een samenwerkingsakkoord met de federale regering af te sluiten.”

Het uitgangspunt ‘Opkomen voor de eigen winkel’ stoort Van den Driessche nog het meest. “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan met de zesde staatshervorming jaarlijks rekenen op een bijkomende dotatie van liefst 514 miljoen euro; opgehoest door het federaal niveau en de andere gewesten en de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Wanneer dan een maatregel op federaal niveau genomen wordt die in Brussel een beperkt financieel nadeel zou hebben – wat in dit geval zelfs manifest onjuist is – dan wordt de bazooka bovengehaald goed beseffende dat daarmee een federale regeling met een impact van 250 miljoen euro wordt onderuit gehaald. Dat is geen samenwerkingsfederalisme maar bazookafederalisme!”

“Vroeg of laat zal deze Vanhengelstrategie zich tegen dit gewest en de Brusselaars keren. Ik zal deze onaanvaardbare houding van de minister dan ook aan de kaak stellen in het eerstvolgende parlementair debat”, besluit Van den Driessche.