Hormoonverstoorders: Gezinsbond vraagt betere bescherming

buikHormoonverstoorders: Gezinsbond vraagt betere bescherming aan Europese milieuministers

Vandaag komen de Europese milieuministers bijeen in Luxemburg. Op vraag van de Franse delegatie zal ook de beslissing van de Europese Commissie van vorige week over criteria voor hormoonverstoorders besproken worden.

De Gezinsbond is van mening dat de voorgestelde criteria veel stof doen opwaaien omdat ze de volksgezondheid en het milieu niet voldoende beschermen. De ‘vermoedelijke’ hormoonverstoorders zullen volgens de criteria van de Europese Commissie niet meer onder een verbod kunnen vallen. Meer dan 1.300 studies linken blootstelling aan hormoonverstoorders aan gezondheids¬problemen zoals onvruchtbaarheid, diabetes, obesitas, hormoongerelateerde kankers en neurologische aandoeningen, aldus de Endocrine Society. Foetussen, jonge kinderen en tieners zijn extra gevoelig voor hormoonverstorende stoffen, omdat ze de groei en ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zelfs bij kleine hoeveelheden.

De Gezinsbond vindt het zeer terecht dat het besluit over de criteria onderwerp zal zijn van een politiek debat en vraagt de ministers een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en het milieu te waarborgen.

Afgelopen woensdag stelde de Europese Commissie de criteria om hormoonverstorende stoffen te kunnen identificeren voor. Echter, de voorgestelde criteria zullen dat de volksgezondheid en het milieu nog jaren bedreigen. Het voorstel geeft aan dat hormoonverstoorders alleen dan geïdentificeerd kunnen worden als er ‘bewezen nadelige gevolgen voor de mens’ zijn, hetgeen heel moeilijk te bewijzen valt. Het is echter belangrijk dat de nieuwe wetenschappelijke gegevens kunnen worden meegenomen in de toekomst en dat naast ‘bewezen’ hormoonverstorende stoffen’ ook ‘vermoedelijke’ en ‘potentiële’ hormoonverstoorders onder de criteria vallen.

Het voorstel dat op tafel ligt maakt het niet mogelijk ‘vermoedelijke’ en ‘potentiële’ hormoonverstoorders te verbieden en volgens de Gezinsbond is dit in strijd met het voorzorgsprincipe, een van de principes waar de kindnorm op is gebaseerd.

Bovendien stelde de Commissie een tekstwijziging van de gewasbeschermingsverordening voor hetgeen de vastgelegde regelgeving, opgemaakt tussen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie, verandert. De Commissie stelt voor om de wetstekst te veranderen van ‘hormoonverstoorders die een nadelig effect kunnen veroorzaken’ naar ‘hormoonverstoorders waarvan bekend is dat zij een nadelig effect veroorzaken’. Hierin gaat de Commissie verder dan alleen een voorstel te doen over criteria. Bovendien zullen er volgens het voorstel uitzonderingen mogelijk zijn waardoor opnieuw een risicobeoordeling geïntroduceerd wordt.

De Gezinsbond juicht toe dat het debat over een belangrijk onderwerp als hormoonverstoorders vandaag door de ministers wordt gevoerd en dat dit niet beperkt blijft tot de regelgevende comités voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De Gezinsbond roept de ministers op om de bescherming van volksgezondheid en milieu voorop te stellen en de criteria van de Europese Commissie te herzien.

Voor meer informatie over de kindnorm zie: www.gezinsbond.be/kindnorm