Frituren op de openbare weg in Gent zijn toegewezen

frietFrituren op de openbare weg zijn toegewezen

Op donderdag 9 juni 2016 werd overgegaan tot de toewijzing voor het uitbaten van standplaatsen op de openbare weg voor de verkoop van frieten en aanverwante producten. Het college van burgemeester en schepenen heeft op vrijdag 17 juni de toewijzingen voor de periode van 1 juli 2017 tot 31 december 2022, met de mogelijkheid om nog te verlengen met 3 jaar, aan de hoogstbiedende goedgekeurd.

Procedure

Op donderdag 9 juni 2016 werd overgegaan tot de toewijzing voor het uitbaten van standplaatsen op de openbare weg voor de verkoop van frieten en aanverwante producten. De toewijzing is gebeurd via een openbare elektronische bieding onder leiding van gerechtsdeurwaarderskantoor GDW-Gent, in samenwerking met het gerechtsdeurwaarderskantoor Modero, waarbij de toewijzing van de standplaats werd gegund aan de meestbiedende. Hiervan werd proces-verbaal opgemaakt door Patrick Van Overschelde, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder, in vervanging van Geert De Lombaert, gerechtsdeurwaarder, te 9051 Gent – Sint-Denijs-Westrem, kantoorhoudende te Kortrijksesteenweg 1038.

Het college heeft het proces-verbaal van 9 juni 2016 aangaande de toewijzing voor het uitbaten van standplaatsen op de openbare weg voor de verkoop van frieten en aanverwante producten goedgekeurd in zitting van 17 juni 2016 en de standplaatsen toegewezen voor de periode van 1 juli 2017 tot 31 december 2022, met de mogelijkheid om daarna nog te verlengen voor een periode van 3 jaar.

Toegewezen standplaatsen

Volgende bedragen werden geboden voor de verschillende locaties :

– Lot: A1 Verenigde Natieslaan Toegewezen Bod: 16.100 euro

– Lot: A2 Sint-Kruis-Winkel Toegewezen Bod: 4.100 euro

– Lot: A3 Fratersplein Toegewezen Bod: 14.800 euro

– Lot: A4 Drongen – Baarledorpstraat Toegewezen Bod: 3.795 euro

– Lot: A5 Noordstraat Toegewezen Bod: 9.700 euro

– Lot: A6 Terneuzenlaan Toegewezen Bod: 3.795 euro

– Lot: A7 Fonteineplein Toegewezen Bod: 3.795 euro

– Lot: A8 Edmond Van Beverenplein Toegewezen Bod: 10.500 euro

– Lot: A9 Neuseplein Toegewezen Bod: 4.600 euro

– Lot: B1 Rerum Novarumplein Toegewezen Bod: 7.700 euro

– Lot: B2 Ekkergemstraat Toegewezen Bod: 13.100 euro

– Lot: B3 Koningin Astridlaan Toegewezen Bod: 27.100 euro

– Lot: C1 Bij Sint-Jacobs Toegewezen Bod: 22.300 euro

– Lot: C2 Overpoortstraat Toegewezen Bod: 33.100 euro

– Lot: C3 Vrijdagmarkt Toegewezen Bod: 48.000 euro

– Lot: A10 New-Orleansstraat: er werd geen bod gedaan en dus besliste de Stad Gent dit lot niet meer aan te bieden.

Van de 16 frietkoten zijn er 15 frietkoten toegewezen en vergund (Lot A10 niet). Daarvan gaan 12 frietkoten weer naar dezelfde dus zittende titularissen.

De drie zittende titularissen die geen hoogste bod deden en dus geen nieuwe vergunning bekwamen, genieten een overgangsperiode van 1 jaar (Fratersplein, Vrijdagmarkt, Baarledorpstraat).

De toegewezen standen brengen in totaal jaarlijks 222.485 euro op voor de Stad Gent.