Milieuvergunning provincie Antwerpen gaat digitaal

antwerpenMilieuvergunning provincie Antwerpen gaat digitaal: 10.000 kopieën minder per dossier

De provincie Antwerpen zet in op snel, efficiënt en digitaal afleveren van milieuvergunningen van klasse 1. Aanvragers kunnen sinds kort bijlagen bij een dossier digitaal bezorgen, wat 10.000 vellen papier minder betekent. De provincie richt zich zo volop op innovatief en duurzaam ondernemen. Bovendien is ze koploper bij het digitaal indienen van een milieuvergunningsdossier, want dat kan in andere provincies nog niet. Sabine Thabert van Inovyn is enthousiast: “Met slechts 1 USB-stick trokken we naar de dienst Milieuvergunningen van de provincie Antwerpen. De bespreking en de aanvullingen liepen uitermate vlot en snel. En de indiening zelf van het dossier gebeurde daarna ogenblikkelijk!”.

De provincies behandelen de milieuaanvragen van klasse 1. Meestal gaat het om aanvragen van bedrijven met activiteiten die een grotere impact hebben op het milieu. Chemiereus, veebedrijf, dancing, zwembad of tankstation … allemaal hebben ze een milieuvergunning nodig. Vorig jaar werden 407 milieuvergunningsaanvragen en 180 mededelingen kleine verandering ingediend in onze provincie.

Goed nieuws voor de bedrijfswereld

“Als provincie Antwerpen streven wij ernaar om zoveel mogelijk papier te besparen. Dat levert niet alleen een winst op voor het milieu, maar betekent ook efficiëntiewinst. Een dossier opvolgen en indienen verloopt digitaal een pak sneller en makkelijker. Daarom zetten we in op het digitaal verwerken van milieuvergunningen” licht Rik Röttger, gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu toe.

Diensthoofd Milieuvergunningen, Martine Verhelst beaamt: “De papierbesparing is inderdaad de moeite. Het eerste ingediende dossier was meteen een groot dossier met in totaal zo’n 1000 pagina’s. Een milieuvergunningsaanvraag indienen analoog betekent het dossier minstens 9 keer kopiëren. Dus tel maar uit. Niet elk dossier is natuurlijk even groot, maar zelfs bij kleinere dossiers is de besparing de moeite.”

Het bedrijf Inovyn, een 50-50 Joint-Venture, dat de wederzijdse chloorvinylactiviteiten van Solvay en Ineos combineert, was het eerste bedrijf dat zijn aanvraag digitaal indiende. Sabine Thabert, milieucoördinator bij Inovyn: “Het niet hoeven indienen van 12 papieren exemplaren leverde een aanzienlijke besparing in papier en in werktijd bij onze administratie op. Bovendien vertaalde die uitgespaarde werktijd zich ook in het feit dat de indiening van het dossier zo’n twee weken vroeger geschiedde.”

Stap voor stap

De digitalisering verloopt stap voor stap. De provincie hanteert het “wat digitaal is, blijft digitaal, ook bij het indienen van een dossier”-principe. Processen en werking zijn aangepast zodat het mogelijk is om informatie en dossierstukken digitaal te bezorgen en we hiermee digitaal aan de slag gaan. De digitale dossierstukken worden via ons eigen provinciale digitale platform gedeeld met de adviesinstanties en gemeenten, zodat 1 USB-stick volstaat.

Ondertussen werkt de Vlaamse overheid volop aan de omgevingsvergunning. Die integreert de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Op 23 februari 2017 kunnen bedrijven tegelijkertijd en bij dezelfde overheid hun aanvraag tot bouwen en exploiteren laten behandelen. Met 1 samengesteld dossier Bouw en milieu hoeven bedrijven zo maar een vergunningsprocedure te doorlopen. De omgevingsvergunning voorziet dat het dossier digitaal kan ingediend worden via een loket. In afwachting van de komst van het e-loket en de omgevingsvergunning, kunnen bedrijven nu alvast in de provincie Antwerpen het vele kopieerwerk achterwege laten bij indienen van een dossier.

Zelf een aanvraag indienen
Digitaal kan, maar niet op eender welke manier. Met het dossier gaan vele partijen (gemeenten, adviesinstanties, provincie) aan de slag. Een dossier moet voor hen ook digitaal vlot raadpleegbaar zijn. Voor een vlotte en efficiënte vergunningverlening zijn dan ook afspraken over formaten, wijze van aanleveren … nodig. De praktische wegwijzer op de website is aangepast en biedt een leidraad hoe je digitaal aan de slag kan.

Van plan om een dossier in te dienen? Doe het maximaal digitaal. Tien vuistregels onder de praktische wegwijzer op de website van de provincie helpen je op weg bij het indienen van een dossier. (http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/milieuvergunningen.html)