4 op 10 Freelancers ligt wakker van sociaal statuut

vulpen

4 op 10 Freelancers ligt wakker van sociaal statuut – UNIZO n.a.v. Week van de Freelancers

Vandaag zijn er naar schatting 139.000 freelancers actief. Dat zijn er 5 procent meer dan vorig jaar. Samen halen ze een mediaanomzet van ongeveer 100.000 euro. 60% procent zegt genoeg te verdienen om rond te komen, maar een derde zegt net genoeg te verdienen om rond te komen. Net iets meer dan 1 op 10 verdient naar eigen zeggen te weinig. Het meest liggen freelancers wakker over het vinden van nieuwe producten (45%), het precaire sociaal statuut (41%) en de financiële lasten die de overheid oplegt. Dat blijkt uit onderzoek van UNIZO naar aanleiding van haar Week van de Freelancer. 4 op 10 freelancers ligt dus wakker over het sociaal statuut. “De inkomensonzekerheid bij mislukking of ziekte of het plots terugvallen van de omzet wegen duidelijk zwaar op freelancers. Het gebrek aan een vangnet, blijkt een grote drempel. Maar dat geldt voor elke toekomstige ondernemer”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Volgens de ondernemersorganisatie zetten technologische evoluties het klassieke financieringsmodel van de sociale zekerheid onder druk. Ook zullen de statuten van werknemers en zelfstandigen naar elkaar toe groeien. “Er is nood aan een nieuw model met eigentijdse sociale rechten en een nieuw financieringsmodel.

Daarom ook start UNIZO binnen haar studiedienst een onderzoek naar de haalbaarheid van een basisinkomen voor iedereen. “Ik zeg niet dat dit dé oplossing is om ons sociale zekerheidssysteem draaiende te houden, maar het moet wel onderzocht worden. Al wat ik nu vraag is om de taboes te laten vallen en de haalbaarheid van een basisinkomen te onderzoeken”. Verder pleit UNIZO voor een bedenktermijn freelancercontracten, administratieve vereenvoudiging, vereenvoudigde vennootschapsbelasting en verstrenging betalingstermijn.

Administratieve vereenvoudiging is nodig om het freelancers- en het algemene ondernemersklimaat te bevorderen. UNIZO denkt daarbij aan het only once principe, een geïntegreerd plan voor administratieve vereenvoudiging over alle departementen en overheden heen en de oprichting van een uniek gegevensloket.

Vereenvoudigde vennootschapsbelasting duwtje in rug voor freelancers
Voor veel freelancers is het een meerwaarde om de activiteit in een vennootschap uit te oefenen. Maar het huidige systeem is ingewikkeld. Daarom herhaalt UNIZO haar voorstel voor een duaal vennootschapsbelastingsysteem. Vennootschappen moeten de keuze krijgen tussen een vereenvoudigd tarief van 20% zonder aftrekmogelijkheden en het gewone tarief van 33% met aftrekmogelijkheen.

Verstrenging betalingstermijn
UNIZO pleit om wettelijk vast te leggen dat een contractuele uitbreiding van de 30-dagentermijn wel mogelijk moet zijn, maar dat de totale betalingstermijn nooit langer kan zijn dan 60 dagen. Vandaag is het namelijk mogelijk om door de vele uitzonderingen de huidige betalingstermijn van 30 dagen te omzeilen en te gaan tot betalingstermijnen van 90 dagen of zelfs langer. 1 op 5 freelancers ligt wakker over het tijdig betalen van de facturen door hun klanten. Betalingstermijnen zijn wel degelijk een probleem bij freelancers.

Bedenktermijn voor freelancecontracten met overdracht intellectuele rechten
Freelancers stellen vaak hun diensten ter beschikking onder de vorm van kennis en creativiteit. UNIZO stelt voor om bij samenwerkingsovereenkomsten die freelancers afsluiten waarbij intellectuele eigendomsrechten worden overdragen, een bedenktermijn in te voeren van 30 dagen. Op die manier krijgen freelancers de nodige tijd om hun contract grondig te laten screenen of advies in te winnen. Pittig detail, nog altijd 1 op 5 freelancers werkt zonder contract.

Week van de Freelancers
Deze week is het UNIZO Week van de Freelancer. De ondernemersorganisatie organiseert o.a. 10 gratis webinars over thema’s als o.a. verkoopgesprekken, tariefbepaling, klanten scoren via LinkedIn, je website, starten als freelancer, snellezen, binnen 24u een opdracht vinden, van bijberoep naar hoofdberoep… De Week van de Freelancer past binnen onze ‘Love to be Free’, ons netwerk en werking voor freelancers. www.lovetobefree.be