Doorverkopers concerttickets in nauwe schoenen

Nostalgie Beach FestivalDoorverkopers van concerttickets in nauwe schoenen – Stand van zaken na de onthullingen door Tele Ticket Service

ANTWERPEN – Tele Ticket Service onthulde eind januari onthutsende cijfers over de doorverkoop van tickets voor populaire concerten en events. Reacties bleven niet uit, de gevolgen zijn verstrekkend. Zo zijn een aantal webwinkels inmiddels geblokkeerd, lopen er juridische procedures én is er nieuwe wetgeving op Benelux-niveau in de maak.

Begin dit jaar legde Tele Ticket Service de malafide praktijken bloot van de zwarte ticketmarkt. Het ticketbedrijf toonde aan hoe nietsvermoedende en goedgelovige fans van Adele en gezinnen met jonge kinderen op zoek naar tickets voor K3 op grote schaal terechtkwamen op websites waar ze hun kaartjes veel te duur betaalden. Zowel de meerprijs (gemiddeld meer dan 60% duurder) als de omvang van de oplichterij (17.000 tickets voor alleen al de K3-shows in Antwerpen en Hasselt) schokten de publieke opinie én kregen aandacht tot in de hoogste regionen van justitie en politiek.

Tijd voor een stand van zaken

Sindsdien onderzoekt een taskforce met zowel leden van de FOD Economie als van het parket (de afdeling economische delicten, gecentraliseerd in Mechelen) een aantal klachten, waaronder die van Tele Ticket Service, tegen een aantal individuen én websites. De klachten worden op permanente basis aangevuld met nieuwe bevindingen en vaststellingen. Mee onder impuls van minister Kris Peeters, bevoegd voor consumentenbelangen, werd deze problematiek ook aangekaart bij de Nederlandse autoriteiten. Drie in Nederland geregistreerde websites zijn intussen voorlopig geblokkeerd voor raadpleging vanuit België.

Test Aankoop startte op zijn beurt een groepsvordering, om zo gedupeerden te helpen bij het recupereren van wat ze destijds te veel hebben betaald voor hun tickets. Slachtoffers die na 1 oktober 2013 tickets kochten tegen een hogere prijs bij een of meer doorverkoopsites kunnen zich nog altijd registreren via http://www.testaankoop.be/doorverkooptickets.

De omvang van de problematiek heeft een levendig debat doen ontstaan binnen een aantal landen van de Europese Unie over het nut en de (on)wenselijkheid om de doorverkoop van tickets wettelijk aan banden te leggen. Recent is een initiatief gestart in het Benelux Parlement om een gezamenlijke wet op te stellen. De uitgangspunten daarbij zijn dat de artiest het recht heeft zélf de prijs voor zijn/haar optreden te bepalen en dat de inkomsten daarvan de artiest toekomen, dat de ticketverkoop slechts zijn bestaansreden vindt in de dienst die door de artiest wordt verstrekt en dat bijgevolg regelmatige en speculatieve doorverkoop van tickets – in een circuit dat niet langer gerelateerd is aan de artiest – verboden moet worden.

Water aan de lippen

Tot slot valt op dat door alle aandacht over de woekerprijzen ook de consumenten zich beter bewust zijn geworden van de malafide praktijken en zich minder door doorverkopers laten misleiden. “Regelmatige controles van nog niet geblokkeerde doorverkoopsites tonen aan dat de vrees daar groot is dat zij de door hen aangekochte concerttickets niet meer allemaal doorverkocht zullen krijgen. Dat klanten wegblijven van de malafide websites blijkt eveneens uit de geïrriteerde toon bij telefoongesprekken die gepleegd worden door inkopers van die sites en in de brieven van hun advocaten. Dit zijn extra indicaties dat het water de doorverkopers aan de lippen staat, en dat kan alleen maar de klanten ten goede komen die op een zorgeloze manier en tegen de officieel geafficheerde prijs van evenementen willen genieten”, zegt Stefan Esselens, bestuurder van Tele Ticket Service.

Een gouden raad voor het publiek is alvast: koop je tickets veilig en tegen de correcte prijs via de website van de zaal waar het evenement plaatsvindt! Daar vind je altijd de link naar de officiële ticketverkoper.

Officiële website Tele Ticket Service: www.teleticketservice.com
Groepsvordering door Test Aankoop: www.testaankoop.be/doorverkooptickets