Haaltert – Reactie Burgemeester Baeyens op CL-VLD

veerle baeyensHaaltert – Reactie Burgemeester Baeyens op CL-VLD. Eerlijk duurt het langst.

Als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad kan ik de stijl van communicatie die vandaag en de voorbije dagen werd gevoerd alleen maar betreuren. Diverse gemeenteraden heb ik altijd, bij verwijten en leugenachtige verspreiding van informatie, geacht mij niet de stijl te moeten aanmeten die anderen zich aanmeten.

Ik zal dit dan ook niet doen, niet vandaag , niet in het verleden en ook niet in de toekomst.

Als oprecht democraat eerbiedig ik iedere mening: het is immers het goed recht van mijn buurman om een andere mening te hebben.

Vandaag wil de oppositie een politieke beschadingsoperatie verder zetten die reeds startte in januari 2013. Wie herinnert zich niet de vele procedures die men toen aanspande tegen de huidige coalitie? In ons eerste infoboekje gingen we een belofte aan met jullie ,onze inwoners, tot een integer en consequent bestuur.

‘De komende zes jaar mag ik uw burgemeester zijn en daar ben ik jullie heel dankbaar voor. Ik zal samen met het schepencollege alles doen wat in mijn mogelijkheden ligt om de dienstverlening aan u allen te verbeteren, om de gemeente te besturen op een consequente en integere manier.’

Deze beloftes en de gemaakte afspraken in een sterke beleidsnota en gebalanceerd financieel meerjarenplan daar wil ik als burgemeester , voor jullie ,onze inwoners, garant blijven voor staan.

Haaltert verdient een betrouwbaar bestuur en een degelijk beleid dat ten goede komt aan alle inwoners, zoals dit vandaag het geval is.
Haaltert verdient participatie van de lokale actoren . Meer dan ooit tevoren worden de diverse adviesraden en onze inwoners betrokken bij het beleid. Er werd een beleidscafé uitgewerkt voor de opmaak van het beleidsplan…nooit eerder gezien.

Andere voorbeelden zijn de gezamelijke overlegmomenten met inwoners voor de definitieve uitwerking van wegenisplannen of straatproblematiek zoals snelheid, parkeren, eenrichting (Kraaiwinkel , Baljuwsweg, Kattestraat, Windmolenstraat, Heldergemstraat etc..) de aanpak voor onze jeugdlokalen, overleg met feestcomités na de ontstane politieke polemiek, de verkeersproblematiek in de verkeerscommissie waarbij partners zoals scholen, veilig verkeer uitgenodigd worden, overlegvergaderingen met de dorpsraad in Heldergem, overleg met de directie van de muziekacademie i.v.m. de bouw van een concertzaal, opstart van onze BIN’s , kortom ipv dictatuur spreken we weliswaar van een andere aanpak , maar de waarheid heeft ook zijn recht…..de verandering vandaag is er één van deelnemen aan het bestuur, van open communicatie en participatie, partij overschrijdend.

Iedereen is welkom om constructief en oprecht deel te nemen. Dat is en blijft onze duidelijke missie.

Dat personeelsleden vertrekken en dat er geen luisterbereidheid zou zijn, dat kan door documenten , mails etc pertinent tegengesproken worden. Als zou dat vroeger niet gebeurd zijn?

Meer zelfs in mijn eerste speech aan het personeel op 2/1/2013 heb ik meegedeeld dat over ieder onderwerp, ieder probleem maar vooral voor iedere mens in deze administratie en buitendiensten mijn deur altijd open staat. Veel personeelsleden zijn ook al langs geweest …maar laat nu net het leiden van de administratie niet een politieke verantwoordelijkheid zijn maar wel de taak zijn van een gemeentesecretaris. Is dit nu net het pijnpunt dat de oppositie bloot legt?

We hebben ons als meerderheidspartijen altijd geweerd van politieke spelletjes en persoonlijke aanvallen. Het verleden , vorige legislaturen werden nooit opgerakeld net…omdat wij naar de toekomst kijken: onze gemeente beter maken!

Dat net CL-VLD nu pleit voor constructieve voorstellen kunnen we alleen maar toejuichen: ze zullen dan verder meewerken aan de verdere uitdagingen deze legislatuur binnen de goedgekeurde meerjarenplanning. Uitdagingen die ze jaren uit de weg gingen!

Ik meen met zekere trots en fierheid te mogen stellen dat het gevoerde beleid collegiaal uitgezet werd door alle coalitiepartners, steeds met een luisterend oor naar wat leeft bij onze bevolking en dat wij de beschikbare middelen optimaal hebben aangewend om de komende generaties niet op te zadelen met schulden en een stilstaand beleid.

Wij gaan niet voor stilstaan maar voor moedig zijn en verder doorgaan, dat is en blijft de optie. We zullen dus blijven investeren in ons personeel en hun competenties, in onze verenigingen, in publieke dienstverlening en infrastructuur , kortom onze gemeente beter maken.

Hoge bomen vangen veel wind…..Deze boom , beste inwoners, staat meer dan ooit recht voor jullie en onze gemeente.
Mijn deur en die van mijn collega schepenen en gemeenteraadsleden staat voor iedereen open voor hulp, eerlijk en open overleg.
Één eenvoudig mailtje, een telefoon of kom bij ons langs op het gemeentehuis voor een groot of klein probleem. Een kleine melding kan grotere problemen oplossen of vermijden.

We zijn er nu eenmaal voor u en door u en samen met jullie zetten we door voor een beter Haaltert!