Gemeente Haaltert en vzw Lut en Jan maken samen werk van jeugdlokalen

jan en lut

Gemeente Haaltert en vzw ‘De Jeugd van Lut & Jan’ maken samen werk van jeugdlokalen

KSA Sint-Lut Haaltert, gevestigd in een deel van het stationsgebouw van Ede, en KSA Sint-Jan Haaltert, dat gebruik maakt van enkele leegstaande lokalen van de scholengroep De Krekel, kennen beiden reeds jaren problemen met hun jeugdlokaal. Toen de nieuwe bestuursploeg in 2013 aantrad, namen ze deze problematiek ter harte en werd dit mee opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019.

In 2015 opende vzw ‘De Jeugd van Lut & Jan’ gesprekken met het bestuur, die uiteindelijk eind december resulteerden in de aankoop van 2 percelen grond, gelegen in de Wypenstalstraat te Haaltert door het gemeentebestuur. Deze terreinen zijn centraal gelegen tussen beide bestaande locaties en liggen bovendien in een groene speelomgeving.

Ondertussen heeft de vzw ‘De Jeugd van Lut & Jan’ niet stil gezeten en liggen de eerste plannen op tafel. Momenteel maakt SOLVA een haalbaarheidsstudie over het project. De gemeente volgt deze stappen op de voet op en zal de vzw verder ondersteunen bij het realiseren van het jeugdlokaal.

Naast de administratieve ondersteuning voorziet de gemeente ook nog een serieuze financiële boost voor deze realisatie. Een bedrag van 200.000 euro werd bijkomend voorzien in het gemeentebudget. Het nieuw jeugdlokaal wordt een duurzaam project, waarin voldaan wordt aan de noden en behoeften van beide jeugdbewegingen. Gezien de kostprijs die hiermee gepaard gaat, is ook de vzw reeds gestart met de eerste fondsenwervingsacties.

Alle hulp is nog steeds welkom! Heb je dus zin om de jeugdverenigingen te ondersteunen, kan dit o.a. door een gift te doen. Voor giften vanaf €40 krijg je een fiscaal attest, waardoor je ≥ 45% van het bedrag kan recupereren via uw belastingaangifte! Stort uw bedrag op BE98 7865 8704 5293 (BIC GKCCBEBB) van KSA Nationaal vzw met vermelding “bouw vzw JLJ – uw naam – uw adres”.