...

Meer sportinfrastructuur in Denderleeuw

denderleeuwGemeente en verenigingen bouwen samen aan duurzame toekomst voor jeugdwerk- en sportinfrastructuur in Denderleeuw

Het college van burgemeester en schepenen stelde op 23 mei zijn beleidsvisie voor een duurzame toekomst voor de jeugdwerk- en sportinfrastructuur in Denderleeuw voor. Ze werden hierbij geflankeerd door de betrokken jeugd- en sportverenigingen. Samen ondertekenden ze een engagementsverklaring om tot een duurzaam toekomstperspectief voor het bloeiende jeugdwerk en sportleven in de gemeente te komen.

Het gemeentebestuur ondersteunt het verenigingsleven op velerlei manieren, onder meer via de verhuur van culturele en sportinfrastructuur, de uitleendienst, financiële ondersteuning, de kopiedienst en de gebruikerskaarten. Dat is niet nieuw.

Het gemeentebestuur ondersteunt de jeugdverenigingen en sportclubs die voor infrastructurele uitdagingen staan. Ook dat is niet nieuw. Zo kon de renovatie en uitbreiding aan zaal Lecompte worden gerealiseerd dankzij de overeenkomst die BBC Olympia en het gemeentebestuur in 2012 maakten.

Maar ook andere sportclubs en vrijwel alle jeugdverenigingen ervaren infrastructurele problemen.

“Kort na het aantreden van de nieuwe bewindsploeg startte het schepencollege daarom een gespreksronde om de noden in kaart te brengen”, legt sportschepen Yves De Smet uit. “We gingen rond de tafel zitten met New Standaard Denderleeuw, de Jeugdacademie van FCV Dender EH, Tennisclub Denderleeuw, Chiro Sint-Lutgardis Denderleeuw en de vzw’s Jeugd Welle (een koepelvereniging van Jeugdcentrum Pingie, KSA Welle, Chiro Sint-Kristien Welle) en Lokalenproject Stam X, Scouts & Gidsen. Uit deze gesprekken bleek dat er bij deze verenigingen inderdaad grote behoeften zijn op het vlak van infrastructuur, maar ook dat er een enorm engagement bestaat om samen tot een duurzame oplossing te komen voor iedereen. We zijn hen zeer dankbaar om met een open geest het gesprek aan te gaan en ook verder te kijken dan de eigen achterdeur.”

“Met BBC Olympia erbij, voorzien deze clubs en verenigingen in de vrijetijdsbesteding van zo’n 2.000 leden. Tel daarbij de recreanten die gebruik maken van de publiek ingerichte ruimte – de Finse piste, de outdoor fitnesstoestellen, de voetbalkooi en petanqueterreinen – en we mogen stellen dat Denderleeuw bloeit, groeit en bruist van activiteiten”, vervolgt jeugdschepen Sofie Renders. “Om de toekomst voor deze initiatieven, verenigingen en recreanten te verzekeren, heeft het schepencollege een beleidsvisie omtrent jeugdwerk- en sportinfrastructuur uitgetekend, waarbij oplossingen vanuit een globale visie worden aangereikt met aandacht voor alle betrokkenen. Het engagement vanuit het rijke verenigingsleven maakt dat het gemeentebestuur werk kan maken van jeugdwerk- en sportgerelateerde projecten die het jeugd- en sportlandschap van Denderleeuw hertekenen, versterken en een duurzame toekomst geven.”

Beleidsvisie in een notendop

Sport- en recreatiepark A. De Pelsmaeker

aanleg en van E-terrein voor recreanten en clubs via gemeentelijk beheer

bouwplek voor kleedkamers voor de Jeugdacademie van FCV Dender

heraanleg petanqueterreinen met overdekking

bouwplek voor vzw scouts, gidsen en Stam X, mits behoud van een groene publieke zone

duurzame vaste constructie met LED-verlichting ter vervanging van de energievretende huidige ballonconstructie van TC Denderleeuw

renovatie kleedkamers, sanitair, kantine en tribune, heraanleg en drainage A- en B-terrein, verlichting en omheining voor New Standaard Denderleeuw

Thontlaan
renovatie dak kantine en verhuur aan Chiro Denderleeuw
verhuur A-terrein (met sanitaire blok) aan FCV Dender
uitbouw speelbos en groene zone

Broekpark
gronden werden verworven en in verdere samenwerking met SOLvA kan bouwproject gerealiseerd worden voor (jeugd)verenigingen van Welle
“Het gemeentebestuur wil vandaag haar partners uitdrukkelijk danken voor hun constructieve houding enerzijds en het onderlinge respect voor elkaars werking anderzijds”, besluiten schepenen De Smet en Renders. “Met het gemeentebestuur erbij in schakelpositie kunnen we samen het startschot geven voor een duurzame toekomst inzake jeugdwerk- en sportinfrastructuur.”