Heraanleg Kattestraat Aalst

aalst tettentoren

Heraanleg Kattestraat Aalst

De Kattestraat is één van de winkelstraten in het verkeersvrije centrum van Aalst. De Kattestraat werd heraangelegd begin jaren ’90 van vorige eeuw, intussen zo’n 22 jaar geleden. Hoewel een wegdek, zeker in voetgangersgebied, in regel langer zou moeten kunnen meegaan, is de staat van het wegdek in de Kattestraat op veel plaatsen ondermaats. Mede ten gevolge diverse grote bouwwerven de voorbije jaren, is vooral in het stuk tussen Esplanade en Peperstraat de straat in slechte staat.

Schepen Ann Van de Steen (SD&P) : daarnaast heeft Eandis laten weten dat zij binnenkort nutswerken moeten uitvoeren voor de sanering van de electriciteitscabine in het Belfort en de aanleg van nieuwe elektriciteitskabels vanaf Belfort tot Esplanadeplein. De werken van Eandis zullen vermoedelijk zo’n 6-8 weken duren. Deze werken zijn technisch dringend nodig en moeten door Eandis ten laatste in 2017 of 2018 uitgevoerd worden.

Gezien de slechte staat van het wegdek, gezien de nodige werken van Eandis, en gezien het belang van een aantrekkelijk straatbeeld, werd besloten om de Kattestraat heraan te leggen. De kostprijs hiervan wordt geraamd om zo’n 500.000 EUR en de werken kunnen uitgevoerd worden in 2017.

Schepen Caroline Verdoodt (N-VA): de Kattestraat vormt als winkelstraat een belangrijk onderdeel van ons commercieel centrum. Door haar sterke publieke functie draagt ze bij aan de uitstraling van onze stad. Vanuit het project “Stadshart” wordt een visie geformuleerd voor een “authentiek centrum op mensenmaat”, een plek waar iets te beleven is, waar we bezoekers uit de ruime regio ontvangen.

Schepen Ann Van de Steen (SD&P) : een ontwerp voor de heraanleg van de Kattestraat kan door onze eigen diensten opgemaakt worden en dit naar het voorbeeld van de Nieuwstraat. We werken hiervoor ook samen met de collega’s van Economische Zaken, Jeugd en Cultuur. De algemene verfraaiing en de eenvormige kwaliteitsvolle uitstraling van het kernwinkel-gebied zullen de aantrekking en beleving van onze binnenstad alleen maar ten goede komen. Wij zullen natuurlijk ook nauw overleg plegen met de verantwoordelijken van de galerij Pieter Van Aelst, als belangrijke aantakking aan de Kattestraat en als doorsteek naar de Nieuwstraat / Grote Markt.

Schepen Katrien Beulens (CD&V): “De heraanleg van de Kattestraat is nodig, en de algemene verfraaiing alsook de eenvormige kwaliteitsvolle uitstraling van het kernwinkelgebied zullen de aantrekking en beleving ten goede komen. Ook de handelaars staan positief tegenover de heraanleg. Wij willen hen van bij de aanvang dan ook betrekken met aandacht voor voldoende communicatie over het project en een zo kort mogelijke uitvoeringstermijn