Weg met nutteloze leerstof

schoolWeg met nutteloze leerstof zegt Ergys Brocaj in zijn opiniestuk. Ergys Brocaj is 17 jaar en studeert Humane wetenchappen- Talen aan het KA Voskenslaan in Gent. Tevens ben ik ook lid van ‘De10’ van de Vlaamse scholieren koepel. Wij zijn de jongeren ambassadeurs in het maatschappelijk debat rond de eindtermen. Zo vertegenwoordigen wij de stem van jongeren hierin en gaan wij ervoor zorgen dat de mening van jongeren in de nieuwe eindtermen komt.

Waarom dit opiniestuk ?

Ik heb een opiniestuk geschreven over het vaak overbodige leerstof die leerlingen op school moeten verwerken. Doordat ik merk dat het nog altijd leeft bij leerlingen. De leerlingen die dit reeds al hebben gelezen waren hier wel enthousiast over en konden zich hierin vinden.

Weg met nutteloze leerstof !

“Mevrouw, waarom moeten we dat leren? Ik ga dat later nooit gebruiken”. Het is een vraag die ik in mijn klas al vaak gehoord heb. En terecht, want wat ben je met kennis die je nooit zal kunnen toepassen in de maatschappij? Ik wil dingen leren die al vanaf morgen voor mij nuttig zijn.

Leerlingen vragen zich vaak af waarom leerstof soms zo overbodig en onbruikbaar lijkt. Zelfs mijn eigen leerkrachten geven toe dat pagina’s leerstof van buiten leren niet nuttig is. Waarom tijd en moeite steken in iets dat je later nooit zal gebruiken? Ik pleit niet enkel voor leerstof die we in de toekomst zullen kunnen gebruiken. Nee, ik hou hier een vurig pleidooi om dingen te leren die wel zelfs morgen al kunnen toepassen.

Uiteraard kunnen we niet letterlijk alle leerstof vanaf dag 1 gebruiken, maar er kan wel voor gezorgd worden dat de onderwerpen die aangesneden worden tenminste interessant zijn om te kennen. Die stof moet volgens mij sterk aanleunen bij de studierichting die je volgt, daardoor leunt het ook automatisch vaak bij je interesses aan. Klinkt een idee als ‘interessante en nuttige leerstof’ simpel en achterhaald? Misschien. Maar het is nog zeker niet de realiteit.

Neem nu bijvoorbeeld biologie. We leren daar hoe een cel werkt en wat lysosomen zijn, maar voor een leerling die in een niet-wetenschappelijke richting zit is dit weinig tot niet interessant. Dan krijg je weer die standaard zin. De kans dat iemand mij later vraagt wat lysosomen zijn is dan ook heel klein.

In China bestaat er het gezegde “Wanneer de wijze man naar de sterren wijst, kijken de idioten naar zijn vinger”. Door ons huidig onderwijs leren wij helaas nog te veel naar die vinger kijken. Ons onderwijs zou meer op de toepasbaarheid en interesses van leerlingen moeten werken, waardoor we uitgedaagd worden en gemotiveerd blijven. Dan zullen we pas in staat zijn om de sterren te zien. Want leerlingen zijn niet lui! Wij willen echt wel bijleren, maar dan moet er dringend iets veranderen. Beter onderwijs zorgt voor betere burgers, daarvan ben ik overtuigd.