MOS-scholen krijgen steun van de stad Aalst

mos

MOS-scholen krijgen steun van de stad Aalst

Iwein De Koninck (schepen Leefmilieu): “Jongeren leren op een creatieve manier omgaan met vergroening op school. We willen scholen ondersteunen in hun MOS-engagement om een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te bieden aan de scholieren.”

Op 18 mei 2016 werd een MOS infomoment georganiseerd in samenwerking met de stad Aalst. Een 20-tal Aalsterse basis- en secundaire scholen werden ontvangen in CC De Werf. MOS of Milieuzorg op School is een initiatief van de Vlaamse Overheid om scholen groener en duurzamer te maken. Scholen die intekenen voor MOS kunnen beroep doen op de MOS-begeleiders voor informatie, educatief materiaal, vormingsmomenten en algemene vragen. Schepen De Koninck: “We willen de scholen in Aalst mee overtuigen om in te tekenen voor het MOS-engagement. Scholen die intekenen voor MOS zullen dan ook kunnen rekenen op de medewerking van de stad. Klimaatneutraliteit en vergroening zijn belangrijke thema’s die we op elk vlak met de dienst Leefmilieu moeten ondersteunen.” Bij afloop van het infomoment tekenden opnieuw 10 scholen in voor het MOS-engagement. In het schooljaar 2016-2017 zal de medewerking door de stad verder uitgebouwd worden en zullen diverse creatieve vormingsmomenten georganiseerd worden voor de deelnemende scholen.

Milieuzorg op school, vergroening van de speelplaats en duurzame ontwikkeling kaderen volledig binnen het ondertekende Burgemeestersconvenant van de stad Aalst. Organisatie zoals MOS die vanuit de provincie Oost-Vlaanderen begeleiding geven aan scholen moeten vanuit het lokale bestuur in Aalst de nodige ondersteuning krijgen. Duurzaam denken en doen, kan bij leerlingen gestimuleerd worden door een creatieve aanpak te hanteren. Initiatieven die meehelpen naar de klimaatneutraliteit zoals vergroening van de speelplaats, kruidentuintjes op school, energiewachters,… worden gewaardeerd. We vragen dan ook de input van de deelnemende scholen om de gepaste steun te voorzien om de milieuzorg nog een breder draagvlak te geven. Op 17 mei werd bovendien het Sint-Jozefscollege te Aalst nog plechtig beloond met het label “Eco-School”. Het Sint-Jozefscollege is de eerste ASO-school in Oost-Vlaanderen die dankzij haar MOS-engagement dit label behaalde.