...

Forensisch Psychiatrisch Centrum Aalst krijgt groen licht

SarahDe komst van een Forensisch Psychiatrisch Centrum naar Aalst is formeel bevestigd.

In Hofstade komt een nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum. Daarover was eerder al een principieel akkoord, vandaag heeft de Federale Regering dat plan ook formeel beslist. Dat wil zeggen dat het Centrum officieel en definitief groen licht krijgt.

Behalve in Aalst, komt er ook in Wallonië een dergelijk centrum. De beslissing van vandaag maakt deel uit van het Masterplan Gevangenissen en Interneringen van minister Geens, die daarvoor nauw samenwerkte met ministers Jambon en De Block. Dat plan is wellicht door de gevangenissencrisis van de voorbije twee weken in een stroomversnelling geraakt.

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum zal zo’n 120 geïnterneerden opvangen die nu noodgedwongen in de gevangenis verblijven. Maar eigenlijk horen deze mensen niet thuis in de gevangenis, omdat ze gespecialiseerde en intensieve begeleiding nodig hebben. Geïnterneerden zijn personen die een misdrijf hebben gepleegd en ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Dat wil zeggen dat ze strikt genomen geen gevangenisstraf krijgen, maar opgenomen moeten worden in de psychiatrie. Het toekomstige FPC in Hofstade zal die noodzakelijke opvang bieden in een gesloten regime.

Aalsters OCMW-voorzitter en federaal kamerlid Sarah Smeyers: “Dit wordt een mooi voorbeeld van correcte justitie, omdat de mensen die er zullen verblijven een adequate behandeling krijgen. Dat is goed voor hen én voor de gevangenissen, want daar komt meer plaats beschikbaar voor wie er wél hoort. En dat is ook goed voor onze samenleving, want het verbetert de kansen tot eventuele re-integratie. Bovendien zal het FPC heel wat jobs creëren, gaande van cipiers en begeleiders tot toeleveringsbedrijven.”

Sarah Smeyers kaartte het probleem aan in 2007 toen N-VA in kartel met CD&V zat. “Gelukkig geldt ook in deze materie het principe dat de aanhouder wint,” zegt ze. “De regering wil over drie jaar alle geïnterneerden uit de gevangenissen halen en onderbrengen in een gespecialiseerd gesloten centrum. Het FPC in Aalst zal dus meteen een grote bijdrage kunnen leveren.”

Het FPC zal gebouwd en gefinancierd worden door de federale overheid. De eerste stap in het dossier is de verkoop van de grond aan de Regie der Gebouwen. Het betreft een braakliggend terrein aan Nederhase in Hofstade, eigendom van de stad Aalst en het OCMW. Meteen daarna volgt een openbare aanbesteding voor de bouw.