Zal vermogenswinstbelasting de middenklasse treffen

geldZal vermogenswinstbelasting de middenklasse treffen ? UNIZO over vermogenswinstbelasting: belastingverschuiving ja, belastingverhoging neen

“Ons land behoort nu al tot de top 3 in de wereld wat betreft belastingdruk. Een belastingdruk die vooral voelbaar is bij de ondernemers en de hard werkende middenklasse. Zij betalen de meeste belastingen en dragen grotendeels de solidariteit die ons land op herverdelingsvlak ook in de wereldtop plaatst. Over een vereenvoudiging van de fiscaliteit en een correctere verdeling van belastingen op oa vermogen wil ik gerust praten. Maar aan een platte belastingverhogingen voor de hardst werkende mensen doe ik niet mee”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op de vermogenswinstbelasting die nu weer op tafel ligt. Een goed geconcipieerde vermogenswinstbelasting kan ervoor zorgen dat de echt grote vermogens meer dan vandaag bijdragen. Een goede zaak, volgens UNIZO, omdat het nu vaak “de hoogste vermogens zijn die het makkelijkst aan belastingen ontsnappen”. Dat betekent evenwel dat het globale belastingsysteem moet herzien worden en daarbinnen een tax shift moet gerealiseerd worden.

Een discussie over vermogenswinstbelasting in het kader van de begrotingsplannen is noch min noch meer een platte belastingverhoging. De ideeën die nu circuleren over bv een dual income tax zullen in werkelijkheid vooral de ondernemers en de middenklasse treffen. Unizo vreest dat de echt rijken zullen blijven ontsnappen zolang daarover geen betere internationale afspraken over worden gemaakt. Unizo dringt trouwens al langer aan deze problematiek op de Europese agenda te plaatsen, recent nog naar aanleiding van de fors lagere energiebelastingen voor multinationals.

Een vermogenswinstbelasting via de bepaling van een theoretisch rendement en niet het werkelijke rendement van een vermogen vindt Unizo zeer gevaarlijk. Niet alleen kan dit zware negatieve economische effecten hebben omdat vermogen ook belast wordt als er geen rendement is. Bovendien betekent dit een forse belastingverhoging op vermogens die gespaard worden in functie van het pensioen, zeker bij zelfstandigen. Niet vergeten dat een zelfstandige ongeveer 1000€ minder pensioen per maand heeft dan bv een ambtenaar. Om dit goed te maken via een in de zaak opgebouwd vermogen is snel meer dan 1 miljoen € nodig. Of gaan we de ambtenarenpensioenen ook bijkomend belasten op basis van het fictief vermogen dat daarvoor nodig is?