...

Wetsvoorstel klaar dat de kostprijs om Belg te worden verhoogt

belgvlagN-VA wil registratiekost voor nationaliteitsverwerving gelijk met Europees gemiddelde

Kamerleden Renate Hufkens en Sarah Smeyers hebben een wetsvoorstel klaar dat de kostprijs om de Belgische nationaliteit te verwerven, verhoogt. N-VA wil de registratieprijs optrekken naar 450 euro waardoor die aansluit met prijzen in de andere Europese landen. “Om Belg te worden, is integratie het belangrijkste criterium. Nieuwkomers dienen onze taal te spreken en aan te tonen dat ze vertrouwd zijn met onze rechten en plichten. Daarnaast wordt ook een eenmalige registratiekost gevraagd, een zogezegde ‘instapkost’. Die kost trekken we op naar het Europese gemiddelde”, aldus Sarah Smeyers en Renate Hufkens.

Nieuwkomers die Belg willen worden kunnen dit momenteel via twee procedures. Enerzijds nationaliteitsverklaring en anderzijds via de procedure tot naturalisatie. In beide gevallen betaalt men sinds 1 januari 2013 een registratiekost van 150 euro. Voordien was dat kosteloos.

De gemiddelde kost voor een naturalisatieprocedure in Europa ligt hoger en bedraagt 499 euro. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitschieters met respectievelijk 829 en 1412 euro. België hinkt achterop.

Om aansluiting te vinden bij de gemiddelde kostprijs in de onze buurlanden wil het wetsvoorstel dat op tafel ligt de kostprijs voor een aanvraag tot de Belgische nationaliteit optrekken van 150 euro naar 450 euro. “Het verwerven van de Belgische nationaliteit mag geen evidentie zijn en biedt voordelen aan nieuwkomers, onder meer op het vlak van de sociale zekerheid. We mogen hier als samenleving iets tegenover stellen: een bewijs van integratie maar ook een registratiekost. Er is nu geen enkele reden waarom het goedkoper zou moeten zijn om Belg te worden dan bijvoorbeeld Nederlander”, aldus Renate Hufkens.

De verkrijging van een nationaliteit is natuurlijk geen wandeling door het park. De wetgever heeft de nationaliteitswetgeving 2013 verstrengd en heeft zowel voor nationaliteitsverklaring als voor naturalisatie bepaalde criteria vooropgesteld voor kandidaat-Belgen die de procedure willen aanvangen. “Integratie, economische activiteit en kennis van de landstalen zijn kerncriteria. De verhoging van de kostprijs voor de verkrijging van de nationaliteit past in deze filosofie. De nationaliteit is geen inherent recht maar iets dat je moet verdienen en dus een uitzonderingsmaatregel, zeker als het op naturalisaties aankomt”, zegt Sarah Smeyers.