Egels krijgen alle aandacht in Gent

stekelvarkenIn 2016 krijgen de egels in Gent alle aandacht. In Gent kunt u vaak egels spotten. Toch kan het beter. In het jaar van de egel focussen ze in Gent op het natuurvriendelijk maken van tuinen en parken.

100% welkom in Gent

Egels zijn nachtelijke bezoekers van tuinen en parken. In open stukken scharrelen ze rond op zoek naar eten. In dichte vegetaties vinden ze een slaapplaats of zoeken ze dekking bij gevaar. Natuurpunt en de Stad Gent willen de egel als een welkome gast in de watten leggen. Als kleine zoogdieren hebben ze immers hun plaats in het ecosysteem. Ze eten allerlei kleine beestjes als kevers, regenwormen, slakken en rupsen. Zelf worden ze gegeten door grote zoogdieren zoals de vos of door roofvogels.

‘In 2016 willen we Gent nog egelvriendelijker maken. Daarom kozen Natuurpunt en de Stad Gent de egel tot soort van het jaar’, zegt Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen.

We sporen de Gentenaar aan om

– egels te spotten. Dat kan bijvoorbeeld door een sporentunnel te bouwen. Bij de lancering van ‘het jaar van de egel’ plaatsen we zelf een wildcamera in de tuin van het woonzorgcentrum De Liberteyt, die gedurende enkele nachten zal registreren welke dieren er rondlopen.

– zijn tuin egelvriendelijk in te richten en te onderhouden: dat kan bijvoorbeeld door een egelhuisje te bouwen, door een composthoop of takkenwal aan te leggen, door een loopplankje in de vijver te leggen, … Ook voor de egel is het belangrijk om de tuin pesticidenvrij te onderhouden en voor een rijk aanbod aan voedsel te zorgen.

– de tuin in te schakelen in een groter netwerk: egels hebben flink wat ruimte nodig. Ze leven in een gebied van 1 à 2 hectare. Openingen in een tuindraad of houten omheining maken dat egels van de ene tuin naar de andere kunnen lopen.

Verder willen Natuurpunt en de Stad Gent dit jaar beter zicht krijgen op de verspreiding van de egel. Zo worden de Gentenaars aangemoedigd om hun waarnemingen in te geven op www.gent.waarnemingen.be. Ook meldingen van dode egels mogen op de website worden geregistreerd. Egels zijn in Vlaanderen de belangrijkste verkeersslachtoffers onder de zoogdieren. In dit jaar van de egel werken we samen met het vzw Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC), waar Gentenaars gewonde egels naartoe kunnen brengen.

‘Dit jaar laten we een aantal keren egels vrij in onze parken, in de Bourgoyen en op de Westerbegraafplaats’, vertelt Tom Balthazar. Dat is zeker voor kinderen een leuke activiteit, waarbij ze de dieren van dichtbij kunnen bekijken en zelfs vastpakken. Medewerkers van het VOC geven dan ook een woordje uitleg over hun levenswijze.

Folder met weetjes, tuintips en activiteiten

Ook dit jaar is er weer een folder over de soort van het jaar. Die zoomt in op het leven en de eigenaardigheden van dit gekende beestje. Hij geeft 10 tips voor een egelvriendelijke stadstuin. Ten slotte staan ook alle activiteiten in dit jaar van de egel erin opgesomd.

Alle activiteiten zijn gratis. Voor de Film in het Bos en de workshop ‘winterinrichting van de tuin’ moet er wel vooraf ingeschreven worden.

Voor leerkrachten van het kleuter- en lager onderwijs is een heel educatief pakket uitgewerkt; voor ouders en kinderen zijn er leuke tips.

De jaarlijkse campagne heeft een drieledig doel:

– Natuur is niet enkel te zoeken ‘op den buiten’ of in de grote natuurgebieden. Integendeel zelfs, de stad biedt een grote rijkdom aan natuur en is voor sommige planten en dieren zelfs levensnoodzakelijk. Met de soort van het jaar laten we Gentenaars kennismaken met die rijkdom.

– Een jaar lang onderzoeken we wat de soort van het jaar nodig heeft aan gerichte acties om hun leefgebieden te beschermen en te behouden. In de planning en het beheer van de Gentse parken en natuurgebieden houden we daar vervolgens rekening mee.

– Door het monitoren van ‘symboolsoorten’ krijgen we meer zicht op hoe het gesteld is met de kwaliteit van de Gentse natuur. Dit vult de gegevens aan van de Gentse Biologische Waarderingskaart, een kwantitatieve monitoring van de oppervlaktes aan natuur.

De Stad Gent en Natuurpunt Gent plaatsen elk jaar een ‘soort van het jaar’ in de kijker.

Eerder waren dat wilde bijen (2010), wilde rozen (2011), mussen (2012), vlinders (2013), geveltuinen (2014) en vleermuizen (2015).

Op www.natuurpuntgent.be en www.stad.gent (zoekterm egel) vindt u

– info over het jaar van de egel

– de activiteitenkalender

– de folder ‘de egel – 100% welkom in Gent’

-een educatief pakket en leuke tips voor kinderen