...

Sleurs laat waterpolodossier onderzoeken

zwembad aalstSleurs laat waterpolodossier onderzoeken

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs heeft opdracht gegeven aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen om de beslissing van de Koninklijke Belgische Zwembond om de gemengde jeugdploegen waterpolo af te schaffen, te onderzoeken. Het instituut moet nagaan of de beslissing in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving.

De Koninklijke Belgische Zwembond besliste recent om de gemengde jeugdploegen in het waterpolo af te schaffen. Tot nu toe speelden waterpolomeisjes van 11 tot 17 jaar in een gemengde competitie met de jongens. Op deze beslissing kwam bijzonder veel kritiek. De waterpolomeisjes kunnen immers nergens ander terecht en dreigen te moeten stoppen met hun favoriete sport. Ook sommige uitspraken van de bond deden veel wenkbrauwen fronsen: “Jongens en meisjes samen onder water: dat wordt vanaf die leeftijd gevaarlijk. Klachten hebben we nog niet gekregen maar je weet maar nooit.”

“Dergelijke uitspraken zijn een totaal fout signaal. Jongens en meisjes van elkaar scheiden om incidenten te vermijden is een verkeerd uitgangspunt. Alsof al die jongens daders zijn en al die meisjes slachtoffer. Dat is toch niet de samenleving die we willen”, zegt Sleurs. “Ik heb dan ook de opdracht gegeven aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen om deze zaak grondig te onderzoeken. Ze zullen in contact treden met de zwembond om duidelijkheid te krijgen over wat er precies aan de hand is en wat de beweegredenen zijn. Indien de beslissing in strijd blijkt met de antidiscriminatiewetgeving dan zullen er verdere stappen gezet worden.”

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht.