...

Pelsdierhouderijen willen dubbel langs de kassa passeren

pelsdierenPelsdierhouderijen willen dubbel langs de kassa passeren

Dit jaar hebben al vijf van de 17 Vlaamse pelsdierhouderijen een uitbreiding of vernieuwing van hun vergunning aangevraagd. Via zo’n uitbreiding hopen zij een hogere uitbetaling te krijgen wanneer de pelsdiersector onvermijdelijk wordt stopgezet. De vijf bedrijven vragen een capaciteitsverhoging voor samen meer dan 30.000 nertsen, 10 procent van het totaal aantal vergunde dieren in Vlaanderen. Dat kwam Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch te weten via een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege.

Dat de uitbreidingen juist op dit moment worden aangevraagd, is geen verrassing voor Engelbosch. “We spreken al maanden over een nakend verbod op nertsenkwekerijen. Alle politieke partijen zijn het ondertussen eens dat zo’n verbod er moet komen. Maar sommige kwekers denken nu via een uitbreiding nog gauw dubbel langs de kassa te passeren wanneer er een financiële tegemoetkoming wordt uitgewerkt.”

Engelbosch benadrukte vandaag in de commissie Dierenwelzijn dat er wel degelijk een einde komt aan de nertsenfokkerij in Vlaanderen. “Ik reken op de regering om nu zo snel mogelijk een gedragen oplossing voor deze landbouwsector uit te werken. Zo vermijden we kostelijke uitbreidingen die nadien toch gewoon terugbetaald moeten worden. Een flankerend beleid is zeker een optie, maar compensatie voorzien voor bedrijven die nu nog snel willen uitbreiden, is een brug te ver en benadeelt de kwekers die wel vragende partij zijn voor een uitdoving.”