Informatieavond voor het besturen van een pleziervaartuig

bootZoals elk jaar staan we terug voor de zomerperiode We zien overal de pleziervaartuigen op rivieren en op zee. Net zoals het rijbewijs voor het besturen van een auto heeft men een vaarbewijs nodig voor het besturen van een pleziervaartuig. Tevens heeft men voor het varen nog bijkomstige uitrustingen nodig (Touwen, boordradio, roeispanen, dieptemeter , kaarten, getijdentabellen, vlaggenbrief enz.)

Rechten en plichten
Net zoals er langs de baan borden staan die voorrang en snelheidsbeperkingen aanduiden, heeft men langs de oevers verkeersborden voor de scheepvaart en drijvende boeien op het water. Deze boeien en verkeersborden signalering loodst elk aanwezig schip doorheen de soms smalle riviertjes of langs de grote verraderlijke zandbanken op grotere waters zoals Westerschelde of Zee. Elk vaartuig heeft de plicht te voldoen aan redelijk strenge veiligheidsregels en moet een verplichte basisuitrusting aan boord hebben wanneer het de haven verlaat.

Informatie avond
Om een betere uitleg te krijgen en het vermijden van boetes, zal er door VVW-MENDONK (Vereniging Voor Watersport (Mendonk) een infoavond ingericht worden in het lokaal langs de Moervaart in Gent.
Deze informatie zal gegeven worden door inspecteurs van de Federale Overheid (FOD)
Er kunnen vragen gesteld worden.

Dit gaat door op ZATERDAG 16 April 2016 om 19 uur Stipt.
De toegang is voor iedereen en is volledig gratis.
Voldoende gratis parking.

Locatie
Keurestraat 26, 9042 GENT.