Belgische beleggers en hun visie

geldBelgische beleggers richten zich naar de lange termijn en naar aandelen

Brussel, 13 april 2016 – Voor het vierde jaar worden in de Legg Mason Global Investment Survey de kwesties en de kansen bekeken, die 5.370 welvarende beleggers in 19 markten, waaronder België, bezighouden.

200 Belgische beleggers tussen 40 en 75 jaar en 60 Belgische ‘millennials’ tussen 18 en 39 jaar met een belegbaar vermogen van meer dan 200.000 dollar (waaronder investeringen in vastgoed uitgezonderd de eerste woning en vakantiewoning) hebben op de enquête geantwoord.

Dit zijn voor België de belangrijkste conclusies die getrokken werden uit de Algemene Beleggingsenquête van Legg Mason van 2016.

1. Vooruitzicht

De wereldwijde instabiliteit (43 %) is de grootste hindernis voor beleggingen in Europa (in België: 45 % voor beleggers boven 40 jaar en 22 % voor millennials). De binnenlandse economische onzekerheid (in eigen land) (15 % in Europa, 11 % voor Belgische beleggers boven 40 jaar) is de op een na belangrijkste hindernis. Belgische millennials maken zich daarentegen evenveel zorgen om de inflatie als om de wereldwijde instabiliteit (22 % in België).

Het verwachte rendement bedraagt 6,1 % bij Europese beleggers, wat aanzienlijk lager is dan het wereldwijde gemiddelde (10,1 %). De Belgische beleggers die ouder zijn dan 40 jaar, verwachten een gemiddeld rendement van hun totale beleggingsportefeuille van 5,8 % en haalden in 2015 gemiddeld een rendement van 5,1 %. De Belgische millennials hebben meer ambitie voor 2016: gemiddeld 6 %, maar ze haalden in 2015 gemiddeld slechts 4,3 %.

2. Marktvertrouwen / risico

Oudere Europese beleggers hebben een merkbaar gebrek aan vertrouwen in de markten: drie op vijf (62 %) zeggen dat ze risicoschuwer zijn dan het voorbije jaar. 70 % van de oudere Belgische beleggers is risicoschuwer dan vorig jaar.

36 % van de Belgische beleggers boven de veertig is van mening dat de economie volledig hersteld is van de financiële crisis van 2007/2008. 58 % is echter bang dat de economie aan de vooravond staat van een nieuwe grote financiële crisis. Toch is 62 % vol vertrouwen dat de markten een nieuwe financiële crisis zullen kunnen weerstaan en 56 % vindt het nu een goed moment om te beleggen.
De Belgische millennials hebben daarentegen meer vertrouwen. 47 % is ervan overtuigd dat de wereldeconomie volledig is hersteld van de financiële crisis van 2007/2008. 52 % is bang dat de economie aan de vooravond van een nieuwe grote financiële crisis staat, 65 % is vol vertrouwen dat de markten een nieuwe financiële crisis zullen kunnen weerstaan en 62 % vindt het nu een goed moment om te beleggen.
3. Beleggingsstrategie

Ondanks de gereserveerdheid zeggen de oudere Europese beleggers dat ze meer gericht zijn op beleggingen op lange termijn (61 %). Voor drie kwart (76 %) betekent lange termijn meer dan 5 jaar en dat is heel verschillend van de mening van de wereldwijde beleggers: voor de meerderheid daarvan (52 %) betekent lange termijn minder dan 5 jaar.

64 % van de Belgische beleggers die ouder zijn dan veertig, beschouwt het tijdskader van een langetermijninvestering als 5 jaar of meer, voor 23 % ligt dat tussen 2 en 5 jaar.

53 % van de Belgische millennials beschouwt het tijdskader van een langetermijninvestering als 5 jaar of meer, voor 20 % ligt dat tussen 1 en 2 jaar en voor een andere 20 % tussen 2 en 5 jaar.

Schommelingen in de binnenlandse aandelenmarkten hebben de grootste invloed op de beleggingsbeslissingen wereldwijd (60 %), maar ze hebben een kleinere impact in Europa (38 %). Slechts 19 % van de Belgische beleggers boven de veertig en 18 % van de Belgische millennials die beleggen, geeft aan dat hun binnenlandse aandelenmarkt een belangrijke impact heeft op hun beleggingsbeslissingen.

Dit is de top drie van beleggingen die in de komende 12 maanden aan de Belgische beleggers de beste kansen bieden:

Belgische beleggers boven de veertig
Internationale aandelen (67 %)
Vastgoed (56 %)
Binnenlandse aandelen (52 %)

Belgische millennials die beleggen

Binnenlandse aandelen (55 %)
Internationale aandelen (55 %)
Binnenlandse obligaties (42 %)

4. Pensioen

De opvattingen over het pensioen variëren van land tot land, maar in het algemeen zijn de Europese beleggers van boven de veertig het bezorgdst over het leiden van een comfortabel leven (70 %) en het opbouwen van een geldreserve voor zichzelf wanneer ze op pensioen zijn (64 %). En ondanks het algemene conservatieve beleggen (77 %) is bijna de helft van de Europese beleggers (42 %) van mening dat ze meer zullen sparen dan ze gepland hebben. Dit is het hoogste cijfer van alle regio’s (wereldwijd gemiddelde van 28 %).

De Europese beleggers zeggen gemiddeld dat ze 455.000 dollar zullen nodig hebben om na hun pensionering een comfortabel leven te leiden. De Belgische beleggers boven de veertig zijn bescheidener en denken dat ze slechts 278.000 dollar nodig zullen hebben, maar ze hopen wel dat ze tegen hun pensionering 306.000 dollar zullen hebben gespaard.

5. Financiële adviseurs

Ook al blijft hun cijfer onder het wereldwijde gemiddelde liggen (46 %), toch doen meer Europese beleggers (40 %) een beroep op financiële adviseurs dan in 2015. In Europa doen de Belgische beleggers (59 %, een stijging tegenover 30 % in 2015) het vaakst een beroep op een adviseur.
Als ze vooraf een vergoeding moeten betalen voor financieel advies, dan geeft 41 % van de Belgische beleggers boven de veertig er de voorkeur aan om een vast bedrag te betalen in plaats van een commissie op de beleggingen.
Meer dan een derde (35 %) van de Belgische millennials zou liever een vast uurtarief betalen.
Ongeveer een kwart van de Belgische beleggers boven de veertig blijft liever een commissie betalen dan een nieuwe betaalmethode (24 %).
6. Investeringsproducten

Twee derde (66 %) van de Belgische beleggers is het ermee eens dat een open architectuur van kritisch belang is bij het beleggen.
43 % van de Belgische beleggers met activa van meer dan 1 miljoen dollar is het er niet mee eens dat alle fondsen voor hen moeten openstaan, in vergelijking met die met 1 miljoen dollar of minder (30 %).
Bijna twee derde (63 %) van de Belgische beleggers overweegt een overdracht of hebben die overdracht al uitgevoerd van een deel van hun spaartegoeden naar een alternatieve spaarvorm of beleggingsproduct dat een groter rendement bood.
Bijna drie kwart (72 %) van de Belgische beleggers met activa van meer dan 1 miljoen dollar heeft zijn beleggingen verplaatst om hogere rentevoeten te benutten of is van plan dit te doen, in vergelijking met de beleggers met activa van minder dan 1 miljoen dollar (59 %).
7. Speculatietaks

Ondanks de invoering van een ‘speculatietaks’ die is opgelegd door de Belgische federale regering, geeft een derde van de Belgische beleggers boven de veertig (34 %) aan dat ze hun beleggingen langer dan zes maanden zullen aanhouden als een manier om de taks op nieuwe beleggingen te vermijden.
17 % van de Belgische millennials zegt dat de ‘speculatietaks’ voor hen een reden zou kunnen zijn om helemaal niet meer te beleggen in aandelen.
Eric Simonnet, Business Development Director – Benelux bij Legg Mason, besluit: “De fondsenmarkt in België heeft het niveau van 2007 bereikt en het huidige klimaat met een laag rendement zou Belgische beleggers meer moeten duwen in de richting van beleggingsoplossingen met een beter rendement als ze hun doelstellingen willen bereiken. In de voorbije jaren zijn de activiteiten van Legg Mason in België gegroeid. Naast onze knowhow over Amerikaanse aandelen en wereldwijde obligaties (overheidsobligaties en bedrijfsobligaties) die beleggers blijft aantrekken, zien we een stijgende vraag naar SRI/ESG1-beleggingen, ‘op maat’ en alternatieve oplossingen.”

1 SRI – Socially Responsible Investment / ESG – Environmental, Social and Governance

Methodologie

Voor deze enquête werd een kwantitatieve methodologie voor online-enquêtes gebruikt, bij in totaal 5.370 welvarende beleggers in 19 markten die de vragenlijst hebben ingevuld

Market
Sample Size

Verenigde Staten
N = 600 (500 leeftijd 40-75, 100 leeftijd 18-39)

Europa (VK, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Zwitserland, België, Zweden)
N = 2.122 (~200 leeftijd 40-75, ~60 leeftijd 18-39 per markt)

Azië (Hongkong, Singapore, Japan, Taiwan, China)
N = 1.341 (~200 leeftijd 40-75, ~60 leeftijd 18-39 per markt met 100 in China)

Latijns-Amerika (Brazilië, Chili, Mexico, Colombia)
N = 1.047 (~200 leeftijd 40-75, ~60 leeftijd 18-39 per markt)

Australië
N = 260 (200 leeftijd 40-75, 60 leeftijd 18-39)

De respondenten dienden te voldoen aan de volgende screeningscriteria:

Enige of gezamenlijke nemer van de beslissing voor beleggingen van het gezin zijn;
Een beleggingsvermogen hebben van meer dan 200.000 dollar (waaronder investeringen in vastgoed uitgezonderd de eerste woning en vakantiewoning);
Belangrijkste groep/Kern Vermogende particulieren boven de veertig/Oudere beleggers: leeftijd 40-75 (N= 4.103 volledige ingevulde enquête);
Groep millennials: leeftijd 18-39 (N= 1.267 volledig ingevulde enquête).
Het werk op het terrein voor de enquête werd tussen 3 december 2015 en 8 januari 2016 uitgevoerd. In elke markt kende de steekproefgroep ongeveer een gelijk aantal respondenten in de groep met een vermogen tussen 200.000 en 999.999 dollar en de groep met een vermogen van meer dan 1 miljoen dollar. De gegevens werden dan gewogen om representatief te zijn voor de populatie met een totaal belegbaar vermogen per gezin tussen 200.000 en 999.999 dollar en de populatie met een totaal belegbaar vermogen per gezin van meer dan 1 miljoen dollar. De wereldwijde beleggingscijfers zijn samengestelde cijfers op basis van het gewogen gemiddelde van de landspecifieke resultaten. De weging gebeurt door het relatieve voorkomen van gekwalificeerde beleggers in elk land. Opmerking: door het afronden kan het totaal van de percentages geen 100 % bedragen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Northstar Research Partners, een onafhankelijk internationaal marketingonderzoeksbureau met kantoren in New York, Atlanta, Toronto, Londen en Jakarta (www.northstarhub.com). Northstar voert onderzoek uit binnen een ruime waaier van industriële sectoren en is een erkende leider op het vlak van marketingonderzoek naar financiële diensten.

De belangrijkste groep voor de vergelijkingen met de gegevens van vorig jaar bestond uitsluitend uit de welvarende beleggers tussen 40 en 75 jaar. De gegevens van de millennials geven een extra reeks van gegevens die als aanvulling gelden voor de studie van dit jaar.

About Legg Mason

Legg Mason is a global asset management firm with assets under management $657 billion as of February 29, 2016. The Company provides active asset management in many major investment centers throughout the world. Legg Mason is headquartered in Baltimore, Maryland, and its common stock is listed on the New York Stock Exchange (symbol: LM). www.leggmason.com