...

Gent – Overlijden Paul Vlaeminck , voormalig directeur Dienst Culturele Animatie

korenmarkt gentOverlijden Paul Vlaeminck, voormalig directeur Dienst Culturele Animatie en Feestelijkheden van de Stad Gent

Het college van burgemeester en schepenen heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van de heer Paul Vlaeminck. Paul Vlaeminck was gemeentesecretaris van Drongen tot aan de fusie van gemeenten op 1 januari 1977. De Stad Gent en de Gentenaars herinneren zich Paul Vlaeminck als de directeur van de Dienst Culturele Animatie en Feestelijkheden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van de heer Paul Vlaeminck. Hij was zesenzeventig jaar oud. Paul Vlaeminck was gemeentesecretaris van Drongen tot aan de fusie van gemeenten op 1 januari 1977. In Drongen had hij zich ontwikkeld tot een daadkrachtig en gerespecteerd secretaris. De Stad Gent en de Gentenaars herinneren zich Paul Vlaeminck echter vooral als de directeur van de Dienst Culturele Animatie en Feestelijkheden uit de jaren tachtig.

De Dienst Culturele Animatie werd opgericht door het eerste college van het gefusioneerde Gent om stimulansen te geven aan het sociaal-cultureel leven in de deelgemeenten. Paul Vlaeminck maakte die opdracht volop waar.

De door hem georganiseerde jaarlijkse cultuur- en spektakelbeurzen behoren tot het collectief geheugen van onze stad. Heel wat nu bekende Gentse artiesten kregen daar hun eerste podiumkansen. Maar uiteraard hebben velen ook prachtige herinneringen aan de militaire taptoe’s, de kunstmarkten en de vele tentoonstellingen die hij telkens op locatie organiseerde.

Weinigen weten dat het Paul was die Gent zijn belleman schonk in de persoon van de ook reeds overleden iconische Julien Pauwels. In de jaren tachtig werden ook de organisatie van de Gentse Feesten en de stadskermissen aan Paul Vlaeminck en zijn dienst toevertrouwd. En met succes. Onder zijn directeurschap groeiden de Gentse Feesten aanzienlijk. Hij introduceerde het Sint-Baafsplein als feestenplein voor een breed publiek.

Paul Vlaeminck was een levenslustig man. Zo zullen we hem blijven herinneren. Oprecht bedankt Paul voor wat je voor Gent gedaan hebt.