Allerrijksten kiezen om geen belasting te betalen

0
587

geldOnaanvaardbaar dat allerrijksten kiezen om geen belasting te betalen

Een nieuw datalek, nu bij een Panamees advocatenkantoor, onthult de belastingontduiking door meer dan 700 Belgen via belastingparadijzen zoals de Seychellen, Panama en het Eiland Man. “Dat de allerrijksten ervoor blijven kiezen geen belasting te betalen terwijl de gezinnen, alleenstaanden en zelfstandigen de volle pot betalen is totaal onaanvaardbaar”, zegt Peter Vanvelthoven.

sp.a dringt aan op een doortastend onderzoek van zowel de betrokkenen als de adviserende banken en advocatenkantoren. Uit wat we vandaag weten, zijn vele buitenlandse banken betrokken bij het opzetten van die constructies. De Belgische Belastinginspectie (BBI) en Justitie moeten ook nagaan wat de betrokkenheid is van de Belgische banken. En streng sanctioneren als die betrokkenheid wordt aangetoond.

sp.a wil ook dat de commissie Financiën deze week nog samenkomt om hierover een afzonderlijk debat te hebben en bijkomende maatregelen te bespreken zoals strengere sancties voor adviseurs. sp.a heeft een wetsvoorstel ingediend dat hieraan tegemoet komt. Verder moet ook worden bekeken hoe constructiefouten van de kaaimantaks kunnen worden geamendeerd. “De grootste vermogens kunnen nog steeds ontsnappen. We moeten garanderen dat in de eerste plaats de grote vermogens die via belastingparadijzen verborgen worden, gesanctioneerd worden”, zegt Peter Vanvelthoven.

De minister kondigde aan dat de administratie een onderzoek zal starten. “Dat is positief. Maar het is verontrustend dat de minister spreekt over ‘evidente ontwijking’ en zo de ernst van de situatie minimaliseert. Door te benadrukken dat er in veel gevallen niets fout is aan dergelijke constructies, geeft aan hoe hij tegen deze problematiek aankijkt. Iedereen weet dat diegenen met zo’n constructie in 99% van de gevallen iemand aan het bedriegen is”, zegt Peter Vanvelthoven. “De minister zegt ook niets over de rol van de tussenpersonen, terwijl die cruciaal is. Niemand zet immers op eigen houtje zo’n constructie op.”

Tot slot benadrukt Vanvelthoven dat vandaag opnieuw blijkt dat een nieuwe fiscale regularisatie niet aan de orde is. De verborgen constructies komen steeds meer aan het licht. De betrokkenen hebben al 10 jaar de kans gehad om te regulariseren. Wie nu gepakt wordt moet op de blaren zitten en de volle pot betalen. Dat de regering opnieuw voordeeltarieven en gerechtelijke immuniteit wil voorzien voor deze hardleerse fraudeurs is niet te verantwoorden. Op deze manier zet de regering de trechter die steeds nauwer wordt voor fiscale fraudeurs weer wijder open.