Gemeente Denderleeuw zoekt onthaalouders

onthaalmoederGemeente Denderleeuw zoekt én ondersteunt onthaalmoeders

Kinderopvang De Puzzel wil meer mensen warm maken om onthaalouder te worden. De Puzzel start daarom een promocampagne en houdt een infoavond voor kandidaat-onthaalouders op donderdag 14 april om 19 uur in het Koetshuis. De gemeente Denderleeuw biedt voortaan ook extra voordelen aan de onthaalouders van De Puzzel, als blijk van erkenning en waardering.

“Er zijn al een aantal jaren onvoldoende opvangplaatsen voor baby’s en peuters in Denderleeuw. Ook bij de gemeentelijke Kinderopvang De Puzzel, waar onze dienst Baby- en peuteropvang op dit ogenblik al met een wachtlijst van 84 kinderen werkt”, legt schepen Jo Fonck, bevoegd voor Onderwijs & Kinderopvang, uit.

“Het is natuurlijk een algemene maatschappelijke evolutie dat er steeds meer nood is aan opvang voor kinderen tot 2,5 jaar. Bij De Puzzel merken we dat goed: in 1982 zorgden 26 onthaalouders voor de opvang van 74 kinderen, in 2015 waren er 28 onthaalouders voor 304 kinderen. Als we de prognoses voor de komende jaren bekijken, zal de vraag naar een plaats alleen maar toenemen. Er moeten dus dringend extra onthaalouders bijkomen. Maar dat is zeker niet evident. Door de verstrenging van de bovenlokale wetgeving hebben zelfs een aantal onthaalouders afgehaakt en is het nog moeilijker geworden om nieuwe onthaalouders te vinden.”

Infoavond voor kandidaat-onthaalouders

Kinderopvang De Puzzel start daarom een grote promocampagne om onthaalouders te zoeken. Zo is er op donderdag 14 april een infoavond in het Koetshuis. Vanaf 19 uur ontdekken kandidaat-onthaalouders er welke stappen ze moeten zetten om onthaalouder te worden en hoe de gemeente Denderleeuw hen kan steunen en helpen.

Jo Fonck: “Het is een heel mooie job die enorme voldoening geeft en veel flexibiliteit en vrijheid biedt. In ons gemeentelijke informatieblad De Schakel van april getuigen enkele onthaalouders over hun job. Uit hun woorden lees je zo het werkplezier en emotionele betrokkenheid waarmee ze aan de slag zijn, en de voldoening en waardering die ze ervaren.”

Extra voordelen
Aan de slag gaan als onthaalouder bij Kinderopvang De Puzzel biedt tal van voordelen. De onthaalouders kunnen gewoon werken in hun eigen woning, maar worden pedagogisch begeleid en administratief ondersteund door de coördinatoren van De Puzzel. Zij zorgen ook voor het financiële luik en de opvolging van de wachtlijst.

Bovendien steunt en ondersteunt de gemeente Denderleeuw de onthaalouders van Kinderopvang De Puzzel op allerlei manieren. Niet alleen kunnen ze materiaal gebruiken (bedjes, parken, eetstoelen…) of vormingsavonden bijwonen, ze krijgen ook een hospitalisatieverzekering, een teambuildingsactiviteit, een abonnement op het tijdschrift KIDDO, de terugbetaling van het griepvaccin, een cadeautje op de Dag van de Onthaalouder…

“We willen onze onthaalouders echt een hart onder de riem steken en de job voor nieuwkomers aantrekkelijker maken. Daarom heeft het schepencollege net beslist om de onthaalouders nog enkele extra voordelen aan te bieden”, vertelt schepen Fonck. “Zo gaan we bijscholing aanmoedigen en belonen via een vormingspremie. Daarnaast gaan we de speelgoedpremie verhogen, waarmee ze nieuw speelgoed kunnen aankopen voor henzelf en de speelotheek. Ook zullen we de onthaalouders jaarlijks enkele rollen vuilniszakken en doosjes vochtige doekjes bezorgen.”

“Startende onthaalouders krijgen bovendien een startpremie van 430 euro. Ook het kennismakingstraject gezinsopvang dat kandidaat-onthaalouders moeten volgen, wordt terugbetaald bij de effectieve start als onthaalouder.”

Meer info
Op de website www.ikwordonthaalouder.be kunnen kandidaten ontdekken welke stappen ze moet zetten om onthaalouder te worden.

Uiteraard kunnen ze ook de dienst Baby- en Peuteropvang van Kinderopvang De Puzzel contacteren: via 053 64 14 75, [email protected] of langskomen in het Huis van het Kind (Spoorweglaan 1A in Denderleeuw). Meer info vinden ze ook op www.denderleeuw.be/kinderopvang.