Haaltert plaatst vier Automatische Externe Defibrillatoren

0
705

defDe gemeente Haaltert is volop bezig om op enkele centrale plaatsen in de gemeente een Automatisch Externe Defibrillator, kortweg AED, te plaatsen.
Een AED-toestel redt mensenlevens tijdens een hartstilstand en is nu reeds beschikbaar in de sporthal te Denderhoutem en het HOC ‘De Fransman’ te Heldergem. Later dit jaar wordt er nog aan het centrum ‘De Kouter’ en in het Sint-Martinusheem te Kerksken een toestel geplaatst.

Elke vereniging krijgt nu ook de kans om het toestel te leren gebruiken.

Later dit jaar zullen ook de steunmaatregelen die het gemeentebestuur voorziet voor verenigingen die zelf een AED-toestel aankopen bekend gemaakt worden.

Wat is het nut van een AED?

Een hartstilstand treft elk jaar duizenden mensen, o.a. op straat, op het werk, … Buiten het ziekenhuis overleven velen het niet. Hoe sneller de reanimatie wordt opgestart, des te groter de overlevingskansen.

Een AED helpt volledig automatisch bij het reanimeren totdat er een professionele hulpverlener overneemt. Het bedienen van een AED is makkelijk daar het toestel tijdens de reanimatie zelf de nodige beslissingen neemt.

Wat moet u doen?

Een AED-toestel redt enkel levens als omstaanders snel reageren. Dit houdt in dat u de hulpdiensten meteen verwittigt en in afwachting start met de reanimatie.

Ook u kan misschien ooit een mensenleven redden door het toestel te gebruiken!

Daartoe worden op onderstaande data door de gemeente vormingsmomenten aangeboden:

– Donderdag 14 april 2016 om 19 u in het HOC, Heldergemstraat 136 te Heldergem

– Dinsdag 7 juni 2016 om 19 u in het Centrum ‘De Kouter’, Middelkouter 10 te Haaltert

– Woensdag 28 september 2016 om 19 u in het St. Martinusheem te Kerksken

– Dinsdag 29 november 2016 om 19 u in de sporthal, Pastorijweg 23 te Denderhoutem

Inschrijven kan via: www.haaltert.be/e-loket => inschrijving vorming AED.