Opleiding Rode kruis lesgever Vlaams-Brabant beëindigd

De opleiding Rode Kruis lesgever ging in Vlaams-Brabant van start op 30 Januari 2016 te Leuven. 8 gemotiveerde cursisten begonnen samen aan het traject om lesgever ehbo te kunnen worden. De eerste dag van de vijf begon met een les over een onderwerp dat ze vrij mochten kiezen als het maar niks met het Rode kruis te maken had. Sommigen deden een uiteenzetting over koffie nog iemand anders had het over de honingbij. Er was zelfs iemand bij die de anderen leerde wafels bakken. zo had ieder zijn onderwerp waarover hij/zij de anderen wat meer kennis over kon bij brengen. Na deze les kreeg iedereen te horen wat hij/zij goed had gedaan en waar er nog verbeteringen konden aangebracht worden. De rest van de dag werd er les gegeven over didactisch materiaal, werkvormen doelstellingen enz…
Image00008
Voor de tweede dag kregen de cursisten als taak een deel van de eigenlijke cursus uit het handboek “Help” voor te bereiden, tegen de volgende les. Ze moesten dan ook vier uur voorbereiden inclusief een theoretische lesvoorbereiding. Om het eerlijk te laten verlopen trokken de kandidaten briefjes waarop duidelijk stond welke les ze moesten voorbereiden tegen de volgende keer. Het waren de lesgevers die uitmaakten welk onderwerp ze op de dag zelf gedurende 20 min zouden naar voor brengen. Daarna volgde weer een bespreking over de gegeven les, wat goed was en welke delen nog voor verbetering vatbaar waren.
Image00002
(soms werd er ook flink gelachen aan de jury-tafel)
De keer daarop was het nog iets ingewikkelder, niet alleen moesten de kandidaat-lesgevers een les voorbereiden maar tevens een plan B voorzien. Dat wil zeggen veronderstel dat de beamer het niet doet, of de simulant is ziek geworden of kan om één of andere reden niet komen… Het moet gezegd de cursisten waren op dat gebied heel spitsvondig en maakten van alle didactisch materiaal voor hun plan B. En zo ging het langzaam maar zeker naar 19 Maart en het gevreesde examen. Regelmatig stelden de cursisten de vraag hoe dat eigenlijk ging en hoe de resultaten waren.

Daar werd steevast op geantwoord dat ze er niet waren om mensen te buizen doch integendeel om de mensen te motiveren en te ondersteunen. Buizen deden ze bijna nooit alleen de mensen stage geven d.w.z. de mensen nog een tijdje les laten geven onder de vleugels van een ervaren lesgever. In ieder geval de uitzondering zal ook hier weer de regel bevestigen want twee waren niet geslaagd, twee haalden het zonder stage en de anderen kregen allemaal 12u stage. Dus als alles goed meevalt dan zijn er binnenkort vijf nieuwe lesgevers, Met dank aan de Jury (zie foto)

Image00001