Vlaamse Regering neemt horeca onder de vleugels

ben weytsVlaamse Regering stelt zich ten dienste van de horeca

Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen kreeg zijn kopje koffie vanochtend uit de handen van de Vlaamse ministers Ben Weyts (Toerisme) en Philippe Muyters (Werk en Economie). Symbolisch, want met het Vlaams Horecabeleidsplan stelt de Vlaamse Regering zich ten dienste van de horeca. Voor het eerst worden alle lopende én toekomstige acties ten voordele van de sector samengebald in één hand. Zo krijgen de horecaprofessionals een brede en zichtbare waaier gepresenteerd.

In Vlaanderen kan je genieten aan elke tafel en elke toog, dankzij het harde werk van de horecasector. Maar horeca is ook een economische activiteit en horecaondernemers staan vaak voor grote uitdagingen. De Vlaamse Regering wil zoveel mogelijk knelpunten voor de sector wegnemen. Alle lopende én toekomstige acties zijn nu samengebracht in het Vlaams Horecabeleidsplan, dat vorige vrijdag werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Het Vlaams Horecabeleidsplan verhoogt de zichtbaarheid van de talrijke steunmaatregelen die de Vlaamse overheid aan de sector aanbiedt. Overleg met Horeca Vlaanderen heeft geleerd dat veel horeca-uitbaters onvoldoende hun weg vinden in het Vlaamse aanbod. Onder impuls van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts zijn alle Vlaamse maatregelen nu gebundeld in een helder Horecabeleidsplan, dat elke horecaondernemer wegwijs maakt in alle verschillende maatregelen.

De diverse acties van de Vlaamse overheid worden opgedeeld in vier thema’s, gericht op vier doelen:

De kostenefficiëntie van de horecasector verbeteren, met maatregelen om operationele kosten, personeelskosten, regeldrukkosten en energiekosten te reduceren.

De positie van de horecasector op de arbeidsmarkt versterken met maatregelen op het vlak van competentieontwikkeling. Het gaat hier voornamelijk om generieke maatregelen zoals duaal leren en werken of het concept van tijdelijke werkervaring, die voor de horeca erg relevant zijn.
Gezond ondernemerschap binnen de horecasector ondersteunen en stimuleren, in hoofdzaak door het bestaande begeleidingsaanbod voor ondernemers in verschillende levensfases van een onderneming beter bekend te maken bij de horecasector.
Vlaanderen op de kaart zetten als een bestemming met kwaliteitsvolle horeca, met maatregelen die de kwaliteit van het aanbod in de horeca verbeteren en onze unieke culinaire troeven volop uitspelen in de hele wereld.

Taskforce horeca

Een taskforce ‘horeca’ zal de uitvoering van het Horecabeleidsplan opvolgen. De taskforce zal tweejaarlijks rapporteren over de stand van zaken en voorstellen rond nieuwe acties formuleren. De taskforce bestaat uit de betrokken administraties van de beleidsdomeinen binnen de relevante bevoegdheden (toerisme, ondernemen en werk, onderwijs en energie), onder het voorzitterschap van Toerisme Vlaanderen.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts: “Nergens anders ter wereld vind je op zo’n beperkte oppervlakte zoveel sterren, en dat is geen toeval. De Vlaamse horeca stelt kwaliteit centraal. Het is een fantastische sector, die we als Vlaamse overheid willen steunen en promoten in de hele wereld. Met het Vlaams Horecabeleidsplan tonen we dat het ons menens is.”

Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters: “De horecasector verdient onze steun. Met het Vlaams Horecabeleidsplan bundelen we alle initiatieven om de sector te stimuleren en te steunen. Of het nu gaat om personeelskosten verlagen, talent opleiden of ondernemers aan de juiste financiering helpen: de Vlaamse Regering staat klaar om de nodige drempels te verlagen.”