4 slachtoffers krijgen verzorging in het OLV Aalst

ziekenhuis aalstOp dit ogenblik zou er volgens verschillende media 14 doden zijn gevallen in Zaventem en zeker 20 doden in het metrostation. Dit dodental kan later op de dag nog oplopen. Deze cijfers zijn op dit ogenblik wel nog niet officieel bevestigd.

Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel en Zaventem, en de gevolgen ervan in het ganse land, werd de veiligheidscel van de Stad Aalst door burgemeester Christoph D’Haese deze voormiddag in spoedvergadering bijeen geroepen.

Bedoeling van de Aalsterse veiligheidscel is in eerste instantie om de communicatie met de bevolking in het algemeen en de Aalsterse scholen en ziekenhuizen in het bijzonder verder te stroomlijnen.

De federale richtlijnen dienaangaande worden nauwgezet opgevolgd en gecommuniceerd aan de directies van de Aalsterse scholen. Buitenactiviteiten werden afgelast; tevens wordt gevraagd om de schoolgebouwen niet onnodig te verlaten.

Zoals deze ochtend gemeld, worden de Aalsterse ziekenhuizen ingezet voor het verzorgen van slachtoffers. De nodige capaciteit blijft voorzien om medische bijstand te verlenen. Voorlopig kan melding worden gemaakt van 4 slachtoffers die in het OLV medische zorgen krijgen toegediend.

Ziekenwagens 2 en 3 zijn doorgestuurd naar Neder-over-Heembeek, de MUG van het ASZ is eveneens ter plaatse.

Intussen maakt ook een team bestaande uit 10 Aalsterse politiemensen, waaronder 1 hoofdinspecteur, zich klaar om in Brussel bijstand te verlenen waar nodig. Veiligheidshalve worden extra patrouilles uitgevoerd in het centrum van de stad, rond de scholen en ter hoogte van de stationsomgeving.

Tijdens de komende uren zal de veiligheidscel de situatie op de voet blijven volgen en de vanuit de federale overheid opgelegde maatregelen helpen stroomlijnen en implementeren.