Advies naar aanleiding van aanslagen in Brussel

zaventemNaar aanleiding van de explosies die deze ochtend hebben plaats gevonden in en rond Brussel, is het dreigingsniveau in het ganse land opgetrokken naar niveau 4. Er zijn geen indicaties dat scholen geviseerd worden, maar op plaatsen waar veel mensen samen komen is waakzaamheid geboden.

Advies Aalsterse scholen naar aanleiding van aanslagen in Brussel

De veiligheidscel van Aalst werd naar aanleiding van de explosies in Brussel in spoedvergadering door de burgemeester samengeroepen. De veiligheidscel analyseert en volgt de richtlijnen van de federale overheid stipt op. Er wordt aan de scholen gevraagd volgende richtlijnen in acht te nemen:

· buitenschoolse activiteiten afgelasten
· gewone schoolse activiteiten binnen de gebouwen kunnen doorgaan
· toegangen tot de scholen afsluiten
· geen paniek veroorzaken
· leerlingen die wegens examens de school mogen verlaten het advies geven om zich onmiddellijk huiswaarts te begeven
· bij verdachte gedragingen bel 112

Het telefoonnet is overbelast. Het crisiscentrum van de federale overheid vraagt om niet te bellen, maar gebruik te maken van sociale media of sms om contact te houden met familie en vrienden. Het federale crisiscentrum heeft het noodnummer 1771 geopend voor slachtoffers en verwanten.

Blijf op de hoogte van de explosies in Brussel via de officiële communicatie van het crisiscentrum:
· Facebook: https://www.facebook.com/CrisiscenterBE
· Twitter: https://twitter.com/CrisiscenterBE
· website: http://crisiscentrum.be/nl